Mellan två vatten

Ann Carlsson Korneev arbetar med skulptur och måleri. När hon skulpterar väljer hon ofta sten som material. Hennes skulpturer karaktäriseras av rena, mjuka, välvda former. Ofta skapar hon böljande välvningar som på något sätt verkar organiska, eller enkla geometriska figurer som ringar, klot och rätblock.

Två polerade stenar med delvis obearbetade ytor som är skrovliga. Formerna på stenarna är mjuka och rundade.

Andra gånger arbetar hon mer tydligt föreställande och då kan man se en dragning till naturlyriska och kosmiskt andliga motiv. Människogestalter blandas med planeter, snäckor och näckrosor. De mjuka polerade ytorna lämnas dock sällan ostörda. Istället bryter Carlsson Korneev upp sina kompositioner på olika sätt, ofta genom att det blanka och polerade får möta råare skrovliga stenytor.

Till skulpturgruppen Mellan två vatten har konstnären valt två stora stenblock, ett i den lokala ekebergsmarmorn och ett i larvikit, en bergart från området kring norska Larvik. Av detta har hon gjort en stående och en liggande form, som hon har placerat ut på var sin sida om en gångväg som sträcker sig utmed Lillåns lummiga södra strand. Verket står, precis som titeln anger, geografiskt placerad mellan två vatten: Lillån och den större Svartån.

Tycker du att stenarna lyckas förmedla en känsla av de omgärdande vattendragen?

Skrovligt möter glansigt rundat och de polerade ytorna är besläktade med det mörka vattnet som rinner strax intill. Den stående stenens konkava form och den liggande stenens konvexa kan kännas som att de hänger ihop, både med varandra och med ån, om än inte genom någon exakt likformighet.

Mellan två vatten utgör en del av konststråket Lilla Å-promenaden.

Så här ser konstverket ut

På ömse sidor av en gångväg finns två stenar som ser ut att höra ihop. Den ena är oval och liggande. Den mjuka formen är konvex och den rundade ovansidan förefaller len och polerad. Den lena rundade formen övergår mot marken i en skrovligare mer obearbetad yta. Stenen på andra sidan vägen är en rest sten med en smalare bas som vidgas i ett bredare parti, med ett hålrum där ytan är konkav och slät. Den resta stenens sidor är skrovliga.

Konstverk: Mellan två vatten

Konstnär: Ann Carlsson Korneev

År: 2000

Material: Larvikit och Ekebergsmarmor

Placering: Intill en gångväg mellan CV-gatan och Strandvägen, vid bron över Lillån

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: