Engelbrekt

Engelbrektstatyn är rest till minne av Engelbrekt Engelbrektsson och placerat mitt emot Sankt Nikolai kyrka, där han begravdes på 1430-talet. Han ledde vad som kommit att kallas för Engelbrektsupproret mot Kalmarunionens kung, Erik av Pommern. Maktstriderna ledde till att Engelbrekt tilldelades Örebro slott och det tillhörande ”slottslänet” år 1435, men året efter blev han överfallen och dödad på den s.k. Engelbrektsholmen i Hjälmaren, nära Göksholms slott.

Staty av en korpulent man med skägg - han håller en yxa i vänster hand.
Staty av en korpulent man med skägg - han håller en yxa i vänster hand.

Under långa tider har Engelbrekt setts som en folkets befriare från överheten och inskriptionen på skulpturens sockel beskriver honom som en nationalhjälte. I konstnären Carl Gustaf Qvarnströms gestaltning är Engelbrekt ett kraftpaket med muskulös kropp och en rejäl valrossmustasch. Hjältefiguren som stolt tornar upp sig över torget är typisk för 1800-talets nationalromantiska syn på politik och konst.

Om skulpturen liknar den historiske Engelbrekt är det däremot ingen som vet. Det är nämligen ingen som vet hur han egentligen såg ut. När det gäller statyn på Stortorget finns det teorier om att Qvarnström inspirerats både av sin lärares skisser av asaguden Tor och utseendet på den under 1800-talet kände och populäre Giuseppe Garibaldi, som stred för Italiens enande samtidigt som Qwarnström skissade på sin skulptur.

Engelbrektskulpturer av andra konstnärer står i Arboga, Falun och Stockholm. Där har han fått andra anletsdrag.

Så här ser konstverket ut

Engelbrekt Engelbrektsson är återgiven i en realistisk stil med många tydliga detaljer. Han är en storvuxen man med tjockt hår och yvigt skägg. Blicken är rättfram och kroppshållningen självsäker. Kroppstyngden vilar lätt på det ena benet. Han är klädd som en herreman enligt sin egen tids ideal med en mantelliknande rock och eleganta stövlar. Han håller en yxa i sin högra hand. Vänsterhanden vilar på skaftet till den värja som är fäst vid hans bälte. Skulpturen är reslig och placerad på en flera meter hög sockel.

Konstverk: Engelbrekt

Konstnär: Carl Gustaf Qwarnström

År: 1865

Material: Brons

Placering: Stortorget

Ägare: Örebro kommun

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: