Lövkoja

När du går in i Stadsparken söderifrån så möts du av en mosaikskulptur. Den är gjord av Kerstin Hörnlund och har stått på sin plats sedan 2011. Det här är en skulptur som det inte bara är skönt att titta på, den är dessutom skön att sitta i. Den är nämligen en soffa som man kan slå sig ned i en stund på sin väg in i eller ut ur parken. Hur känns det att sitta där?

En mosaikskulptur i form av en soffa för två personer. Soffan har lånat formen av ett snäckskal som bärs upp av fyra bastanta och lite skrovliga ben

Mosaiken återspeglar parkens grönska och blomprakt och gör så att bänken kläds i själva platsen där den står. På framsidan går mosaiken i gröna, vita och blåa toner medan den på baksidan skiftar om till mer orange och rött. Mosaiken beskriver inte bara parkens växtlighet utan visar också på årstidernas växlingar som en påminnelse om alltings förgänglighet och återfödelse.

Så här ser konstverket ut

Lövkoja är en mosaikskulptur i form av en soffa som det går alldeles utmärkt att sitta i. Här ryms två personer. Soffan har lånat formen av ett snäckskal som bärs upp av fyra bastanta och lite skrovliga ben. I mosaikens mönster kan vi urskilja blommor och blad. På framsidan är färgerna svala och går mestadels i blått och grönt. Baktill är färgskalan varmare och går till övervägande del i rött, brunt och orange.

Om konstnären

Kerstin Hörnlund studerade på Konstfack i början av 60-talet och har sedan dess arbetat med keramik i olika former. Hon var under 80-talet knuten till Rörstrand och är bland annat representerad på Nationalmuseum och Röhsska museet. Konsten i Stadsparken är en samling av skulpturer från 50-talet fram tills idag. Konsten köps in och ägs av Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag som fortsätter fylla det grönskande rummet med konst.

Konstverk: Lövkoja

Konstnär: Kerstin Hörnlund

År: 2011

Material: Betong och mosaik

Placering: Stadsparken, ingång från Skyttegatan

Ägare: Örebro läns trädgårds AB

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad: