Så arbetar vi med specifika frågor/ämnen

Kommunen arbetar övergripande med många olika frågor som berör medborgarna. Här berättar vi hur och vad vi gör. Det handlar t.ex. om barnkonventionen, folkhälsa, internationella frågor, jämställdhet, landsbygdsutveckling, samverkan med civila samhället (ideella sektorn) och stadsutveckling.

Barn & utbildning

Bygga, bo & trafik

Kommungemensamt

Kultur & fritid

Miljö & klimat

Omsorg & stöd

Senast uppdaterad: 22 mars 2017
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?