Kvalitetskommun

Örebro kommun fick 2013 utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun, vilket vi är väldigt stolta över. Det är en bekräftelse på framgångsrikt utvecklingsarbete och en uppmuntran att fortsätta utveckla både metoder och verksamheter till nytta för kommuninvånarna.

Kvalitetsdagarna 2014

Vi ville gärna dela med oss av våra erfarenheter och ge exempel på hur vi arbetar, därför bjöd vi in våra kollegor i landets kommuner till en nationell kvalitetskonferens som innehöll en mängd intressanta och inspirerande seminarier.

Här kan du läsa mer om konferensen Kvalitetsdagarna 2014

Material från konferensen

Presentationer och annat material från konferensen finns tillgängligt på bloggen Enklare vardag.

Varför blev Örebro Sveriges kvalitetskommun?

Juryns motivering: "En tydlig styrning som lyfter fram resultat och ett utvecklingsarbete som fokuserar på brukarens behov skapar en helhet i organisationen. I hård konkurrens har Örebro kommun erhållit utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2013.

Örebro belönas framför allt för att kommunen genom ett tydligt styrsystem förbättrat service och tjänster till sina invånare. Medvetna satsningar tillsammans med kontinuerliga uppföljningar har lett till avsevärda förbättringar inom många verksamheter."

SKL, Sveriges kommuner och landsting, gör återkommande mätningar om hur kommuners styrning och ledning fungerar och det görs i den så kallade Kommunkompassen. Det är bland annat resultatet i Kommunkompassen som ligger till grund för utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun.

Läs mer om "Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun" på Sveriges kommuner och Regioner.

Film om Örebro som kvalitetskommun

Du kan välja att se filmen med undertext.

Senast uppdaterad:
Publicerad: