Vad innebär medlemsskapet i EU för kommunen?

EU är ett ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 27 europeiska länder. Sverige är medlem sedan 1995. EU-medlemskapet innebär bland annat att vissa frågor som tidigare beslutades av Sveriges riksdag numera tas gemensamt tillsammans med övriga EU-länder. EU-verksamheten finansieras genom att medlemsländerna betalar en årlig EU-avgift.

EU:s lagstiftning påverkar främst områden där kommunerna har ett ansvar för utförandet. Kommunerna blir många gånger den sista länken för att tillämpa EU:s lagstiftning på den svenska lokala nivån.

Frågor som styr oss via EU:s lagstiftning är till exempel upphandling, miljö- och livsmedelshantering och arbetstidsdirektivet. Medlemsskapet innebär också möjlighet att påverka beslut samt möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra medlemsländer.

För att genomföra sin politik i praktiken upprättar EU särskilda program och ställer vissa medel till förfogande. Medlen syftar dels till att stimulera tillväxt och konkurrenskraft dels till att utjämna regionala skillnader och orättvisor.

I de fall kommunens utvecklingsbehov stämmer med EU:s inriktning finns möjlighet att söka dessa medel för att delta i EU-projekt. Denna externa finansiering från deltagande i EU-projekt möjliggör finansiering av aktiviteter som kommunen annars kanske skulle ha svårt att genomföra samt möjlighet att växla upp nuvarande verksamhet.

Aktuella fonder och program

Vilka aktuella fonder och program du kan söka medel från hittar du på eufonder - Din guide till EU-program i Sverige.

Central Sweden

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar utifrån ett EU-perspektiv till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program. Detta sker genom politisk påverkan och projektstöd.

Mer information om EU

Senast uppdaterad:
Publicerad: