Boenden för ensamkommande barn och flyktingar

När barn och unga under 18 år kommer som asylsökande till Örebro, utan vårdnadshavare eller annan anhörig, ansvarar kommunen för boendet. Det första boendet är vanligtvis ett så kallat HVB-hem, därefter erbjuds stöd­boende och slutligen utslusslägenhet för de som har fått uppehålls­tillstånd.

Flera barn och ungdomar som kommer till Sverige utan vårdnadshavare har släktingar som de kan bo hos. Vissa barn och unga bor hos privatpersoner, i så kallade familjehem. Familjehem utses av kommunen.

1: HVB-hem

HVB-hem står för Hem för vård eller boende. Det är det första boendet för ensam­kommande barn och unga som fått en placering i Örebro när de sökt asyl hos Migrationsverket. Gemensamt för dem som bor här är att de:

  • har kommit till Sverige som asylsökande och
  • uppgett att de är under 18 år och inte har föräldrar eller vårdnads­havare i Sverige.

2: Stödboende

Stödboende fungerar som förberedelse för vuxenlivet. Hit flyttar ungdomar i åldern 16-18 år, som bott en tid i Örebro och inte behöver samma omsorg som på ett HVB-boende. Ungdomarna bor på stödboendet tills de bedöms vara självständiga nog att flytta vidare i boendekedjan, men som tidigast vid 18 års ålder.

3: Utslussverksamheten

Utslussverksamheten för ensamkommande är till för personer mellan 18 och 21 år som fått uppehållstillstånd och flyttat från stödboende eller HVB till en egen lägenhet. Även ensamkommande barn och unga som bor i familjehem kan ingå i verksamheten. Kommunen och den unge upprättar ett kontrakt som bland annat innehåller reglerna för boendet. Tanken är att den unge, senast vid 21 års ålder, ska ta över kontraktet.

I verksamheten erbjuds läxhjälp, vägledning inom områden som hälsa, arbetsmarknad och ekonomi samt samtalsstöd. Verksamheten har ett nära samarbete med skola, det civila samhället och olika myndigheter.

Målet är att den unge kan klara sig själv, är i sysselsättning och har ett ordnat boende den dag hon eller han skrivs ut.

Senast uppdaterad:
Publicerad: