Minska nedskräpningen

Örebro kommun arbetar för att minska nedskräpningen. Varje år mäter vi mängden skräp och ordnar aktiviteter för en minskad nedskräpning.

Varför ska vi minska nedskräpningen?

Skräp finns tyvärr lite överallt. Det skräp som blir liggande utgör ett miljöproblem genom att skada djur, förorena marken eller brytas ner till mikroplast som så småningom hamnar i haven och djuren där. Mycket av skräpet kommer tyvärr leva längre i naturen än den som kastade det.

Nedbrytningstider för skräp:

 • Glas 1 miljon år.
 • Aluminiumburk 200–500 år.
 • Tuggummi 20–25 år att bli osynligt för ögat.
 • Plastpåse 10–20 år att sönderdelas till mikroplast.
 • Fimp 1–5 år att sönderdelas till mikroplast.

Att ta hand om skräpet kostar miljontals kronor varje år, pengar som kan användas bättre till annat.

Vad vet vi om skräpet?

Örebro kommun har sedan 2009 mätt nedskräpningen i Örebro centrum. Mätningen utgår från en metod utvecklad av Håll Sverige rent och som används av många andra kommuner.

Mätningarna utförs på gångbanor i centrum, där fastighetsägarna har delansvar för renhållningen. I centrum har omkring tre fjärdedelar av fastighetsägarna undertecknat det så kallade Cityavtalet med Örebro kommun som innebär att kommunen övertar driften mot en ersättning. Fördelen med det är att hela gatuavsnittet kan städas samtidigt så att skräpet inte riskerar att blåsa över från ostädade ytor.

I Miljöbarometern kan du se statistik för nedskräpningen i Örebro kommun.

Skräpmätningen räknar antalet skräp på 10 kvadratmeter på flera olika platser i Örebro centrum och ett medelvärde räknas ut. Resultatet visar att mängden skräp går lite upp och ner från år till år och det finns ingen tydlig trend.

Antal skräp per 10 kvadratmeter åren 2009–2021. Linjen är ett medelvärde för de senaste tre åren för att visa trenden.

De flesta skräpet är tobaksrelaterade. Över hälften är fimpar och med snus inräknat täcks nästan tre fjärdedelar av skräpet in. En hel del av den plast och kartong som hittas är dessutom cigarettpaket eller snusdosor.

Diagram som visar fördelning av skräpmaterialFörstora bilden

Vilken typ av skräp som hittas vid mätningen. Andelen utgår från antal skräp snarare än vikt eller volym. Klicka på bilden för att se den i större format.

Vad gör kommunen för att minska nedskräpningen?

Årliga skräpplockardagar

Örebro kommun ska varje år anordna minst två aktiviteter för att uppmärksamma nedskräpningen och försöka minska dess omfattning. Det vanligaste är att kommunen deltar i de årliga events som anordnas av Håll Sverige rent. Det är Skräpplockardagarna på våren, som har en tyngdpunkt på förskolor och skolor, även om alla som vill är välkomna att bidra.

Under 2021 deltog cirka 12 000 elever och andra örebroare i Skräpplockardagarna. Man väljer själv tidpunkt för när man vill plocka men kommunen har ibland förordat en vecka i april–maj för att ge större samlad kraft i skräpplockningen.

På hösten anordnas Håll Sverige rent-dagen i mitten av september. Den är en enskild dag och brukar vara mer inriktad på invånare, föreningar och andra grupper som vill plocka skräp. Det brukar också finnas möjlighet att skapa egna events dit andra kan ansluta.

Sortören

I Örebro city infördes 2015 de gula soptunnorna som kallas Sortören och ger möjlighet att källsortera skräpet i fyra typer. Tyvärr har sorteringen hittills inte fungerat och under 2022 föreslog Tekniska nämnden (numera Teknik- och serviceförvaltningen) att undersöka möjligheten till andra system. En mindre pilot med stängda, komprimerande soptunnor testades på Våghustorget under 2022, främst som ett sätt att undvika att fåglar och råttor får fri tillgång till matrester.

Det testet blev mycket lyckat och nu utvidgas testet till fler gator. I april 2023 ersätts cirka 25 av Sortören soptunnorna i Örebro city med 10 täta soptunnor. De nya tunnorna kommer placeras runt Stortorget och längs med Kungsgatan, Köpmangatan och delar av Drottninggatan. Det finns fler fördelar med de nya modellerna. Förutom att tunnorna är täta så komprimeras skräpet och tunnorna meddelar digitalt när det är dags att tömma dem. Det gör att de bara behöver tömmas 1–2 gånger i veckan, jämfört med tidigare 7 gånger i veckan.

Kommunens samverkan med andra aktörer

Att minska nedskräpningen är inte något som en aktör löser på egen hand. Det är viktigt att fastighetsägare, restauranger och andra företag, föreningar och invånare jobbar tillsammans. Här beskrivs kommunens förhållningssätt till samverkan för ett renare Örebro.

Örebro kommun har en budget för renhållning som främst utgår från det lagstadgade renhållningsansvaret för gator, torg och parker (Lag 1998:814). Någon särskild budgetpost för samverkan eller sponsring finns inte.

Förhållningssätt för kommunens samverkan med externa aktörer:

 • Örebro kommun är positiva till samarbeten kring skräpplockning och prioriterar sådana aktiviteter som bidrar till attitydförändring och städar platser där deltagarna normalt vistas eller områden som fler behöver hitta till. Kommunen kan bistå med arbetsinsatser som ligger inom, eller i närheten av, ordinarie uppdrag, men inte med kontanta medel.
 • Samarbetspartners behöver gå igenom en kreditupplysning och får inte ha några skulder hos Skatteverket.
 • Förfrågningar utifrån ska gå via kommun@orebro.se. Uppge att frågan ska till ansvarig för Avfallsplanen.
 • Plockområden ska vara trygga att plocka i. Områden som är önskvärda att få städade (utan inbördes rangordning) är:
  • Stadsnära natur-/parkområden med mycket folk som rör sig, samt idrottsanläggningar.
  • Omvandlingsområden från industri till bostäder.
  • Längs gång- och cykelbanor i handels- och verksamhetsområden.
  • Andra områden kan vara aktuella utifrån vem som frågar, till exempel ån för kanotförening eller liknande.
 • Kommunen kan bistå med exempelvis säckar. Vad gäller hämtning av säckar avgörs det från fall till fall vad vi kan bistå med. Kommunen lånar inte ut handskar och redskap.
 • Skräpet ska i möjligaste mån sorteras, särskilt batterier, bildäck, större metalldelar och eventuella miljöfarliga vätskor.

Mer information

Utvecklingsinsatser för att minska nedskräpningen framgår av Cirkulära Örebro – avfallsplan Pdf, 1.5 MB. för Örebro kommunkoncern.

På sidan Renhållning av gator och parker kan du läsa mer om kommunens renhållningsarbete och vad du själv kan göra för att minska nedskräpningen.

Teknik- och serviceförvaltningen

Senast uppdaterad:
Publicerad: