Interkommunal ersättning gymnasieskola

Prislistorna visar de ersättningsbelopp Örebro kommun debiterar andra kommuner som har elever inom Örebro kommuns gymnasieverksamhet.

Prislistor gymnasieskola 2018 ej fastställda

Örebro kommuns prislista avseende interkommunal ersättning för gymnasiet är ännu ej fastställd för år 2018.

Prislistorna kommer att uppdateras här så snart de är fastställda. Därefter skickar vi en gemensam faktura för de inledande månaderna av 2018 till våra kunder.

Frågor?

Har ni frågor är ni välkomna att mejla oss ike.gymnasium@orebro.se, eller kontakta Örebro kommuns servicecenter.

Prislistor gymnasieskola

Prislistorna gäller för

  • Reguljär gymnasieskola.
  • Riksgymnasium för döva och hörselskadade.
  • Gymnasiesärskolan.
  • Gymnasiesärskolan för döva och hörselskadade.

 

Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?