Interkommunal ersättning gymnasieskola

Prislistorna visar de ersättningsbelopp Örebro kommun debiterar andra kommuner som har elever inom Örebro kommuns gymnasieverksamhet.

Prislistor gymnasieskola

Prislistorna gäller för

  • Reguljär gymnasieskola.
  • Riksgymnasium för döva och hörselskadade.
  • Gymnasiesärskolan.
  • Gymnasiesärskolan för döva och hörselskadade.

 

Senast uppdaterad: 9 juli 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?