Interkommunal ersättning gymnasieskola

Prislistorna visar de ersättningsbelopp Örebro kommun debiterar andra kommuner som har elever inom Örebro kommuns gymnasieverksamhet.

Vad baseras fakturan på?

Örebro kommun fakturerar interkommunala ersättningar avseende gymnasiet varje månad med undantag över sommaren. Avläsningsdatum för varje fakturering är den 15:e varje månad, även där med undantag för sommaren.

Maj och juni samfaktureras i maj med avläsningsdatum 15 maj för båda månaderna. Juli, augusti och september samfaktureras i september med avläsningsdatum 15 september för alla tre månader.

När kommer fakturan?

Fakturorna skickas som regel ut under den andra halvan av månaden som fakturan avser.

Tilläggsavgifter

För elever som går på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade ska ersättning lämnas enligt Skolfs 2011:60, detta faktureras per månad om 667 kr på fakturor från Örebro Kommun.

Skolfs 2011:60 1 § Extra interkommunal ersättning för utbildning i gymnasieskolan för döva, hörselskadade och svårt rörelsehindrade ska lämnas med 4 000 kronor per termin och elev för utbildning vid riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro.

Fjärde år vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade

För elever som går på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade kan ett fjärde år beslutas av Örebro kommun. Detta är delegerat till rektorn på berörd skola.

Gymnasieförordningen 10 kap 7 § För elever som behöver det, bör utbildningstiden förlängas med ett år. Örebro kommun beslutar om en sådan förlängning.

Leverantörsfakturor till Örebro kommun

Om ni ska ställa ut en faktura för interkommunal ersättning gällande gymnasiet ska den skickas till följande adress:

Örebro kommun, Box 30100, Ref: P1GYMIK, 701 35 Örebro.

Prislistor gymnasieskola

Prislistorna gäller för:

  • Gymnasieskola.
  • Riksgymnasium för döva och hörselskadade.
  • Anpassad gymnasieskola.
  • Anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade.
Senast uppdaterad:
Publicerad: