Vårt hållbara Örebro

Tillsammans för en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.

Alla har rätt att må bra och leva trygga, meningsfulla liv. Tillsammans måste vi hitta hållbara lösningar inom planetens gränser.

Detta händer inom Vårt hållbara Örebro

Inga nyheter för valt filter.

Vad menas med hållbar utveckling?

Hållbar utveckling innebär att möta mänsklighetens behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det behöver också finnas en beredskap och förmåga att hantera de påfrestningar och kriser som vi ställs inför.

I Örebro kommun ska en hållbar utveckling vara en naturlig del i allt vi gör, vilken roll vi än har och i alla sammanhang. För att nå den omställning som behövs, för att klara de utmaningar vi står inför, är nyckelordet tillsammans.

Tre dimensioner av hållbarhet

Hållbar utveckling brukar delas in i de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dimensionerna är ömsesidigt beroende och skapar förutsättningar för varandra.

Program för hållbar utveckling – Vårt hållbara Örebro

Örebro kommuns program för hållbar utveckling är politiskt beslutat och innehåller övergripande och långsiktiga mål till 2050 samt 51 delmål till 2030. Bland annat omfattar de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Programmet visar i vilken riktning och med vilket tempo Örebro kommun kommer att utvecklas framöver.

Syftet med programmet är att fastslå och synliggöra hur Örebro kommun som geografiskt område ska utvecklas till år 2030 och år 2050. Ett starkt partnerskap mellan samhällets olika aktörer är centralt för att uppnå målen.

Program för hållbar utveckling finns att läsa här.

Översiktsplanen Vårt framtida Örebro

Översiktsplanen ”Vårt framtida Örebro” är en planering för hela Örebro kommuns utveckling de närmaste 25 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Örebro stad kan se ut i framtiden.

Vårt framtida Örebro hittar du här.

När framtiden är här

Vill du få en känsla av hur det kan vara att leva i Örebro kommun när målen i programmet för hållbar utveckling är uppnådda kan du läsa framtidsberättelsen När framtiden är här - en dag i vårt hållbara Örebro.

Exempel på hur du kan bidra till ett mer hållbart Örebro

Klimatsmart vardag

Även de små förändringarna i vardagen kan göra stor skillnad när de görs av många. Inspireras till en klimatsmartare vardag på orebro.se/klimatsmartvardag.

Ta ett uppdrag

Det finns barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om hjälp med privatekonomin, att ha en trygg vuxen förebild eller helt enkelt bara ha en vän att ta en fika med.

Ta ett uppdrag.

Senast uppdaterad:
Publicerad: