Bredband

Örebro är en kommun i stark tillväxt. En förutsättning för fortsatt positiv utveckling är snabb och säker tillgång till internet för alla medborgare, oavsett var man bor eller verkar i kommunen. Det är en förutsättning för att även landsbygden ska utvecklas positivt.

Utbyggnad av bredband på landsbygden

Örebro kommun vill bidra till bra förutsättningar för bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Om du har frågor kring bredbandsutbyggnad kan du vända dig till kommunens servicecenter eller kontaktperson.

Intresseanmälan om bredbandsutbyggnad

För de områden i Örebro kommun där det finns en plan för utbyggnad finns möjlighet att lämna en intresseanmälan.

Flagga Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ervalla 2

Utbyggnaden av bredband i området sker delvis genom stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Flagga Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Blackstahyttan

Utbyggnaden av bredband i området sker delvis genom stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Örebro nordost med omnejd

Åsta, Slyte, Brandstorp, Grythem, Hälglöt

Örebro norr med omnejd

Rinkaby, Äversta, Röne, Björka, Skräcklinge, Tjugesta, Dyltabruk, Ölmbrotorp

Örebro Ekeby-Almby, omnejd

Bärsta, Åsen, Stora Mellösa, Göksholm

Örebro Sandvad-Hampetorp med omnejd

Skruke, Höre, Värsta, Kilinge, Sandvad, Valsta, Talby, Skatteby, Lännäs, Katrineberg, Fasttorp, Yxtorp, Östantorp, Dimbobaden, Hampetorp

Kommunens arbete med bredbandssatsningen

Kommunens uppgift är att driva och samordna arbetet med att med att uppnå bredbandsmålen inom kommunen där de särskilda utmaningarna finns på landsbygden.

Vi ser till att utbyggnaden sker på marknadens villkor, arbetar med information, uppföljning och dialog.

Vi för även en dialog med motsvarade roll på regional nivå och är aktiva i diskussioner kring behovskartläggning och prioritering av fiber till landsbygden.

Bredbandsstrategi

Kommunstyrelsen har beslutat om en bredbandsstrategi, som syftar till att 90 procent av hushållen i Örebro kommun ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s senast år 2020.

Bredbandsstrategin hittar du här. (pdf, 250.3 kB)

Senast uppdaterad: 18 juni 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?