Bredband

Örebro är en kommun i stark tillväxt. En förutsättning för fortsatt positiv utveckling är snabb och säker tillgång till internet för alla medborgare, oavsett var man bor eller verkar i kommunen. Det är en förutsättning för att även landsbygden ska utvecklas positivt.

Kommunens arbete med bredbandssatsningen

Vårt mål är att 90 procent av hushållen i Örebro kommun ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s senast år 2020. Vår uppgift är att driva och samordna arbetet för att uppnå målet. De särskilda utmaningarna finns på landsbygden.

Själva utbyggnaden görs inte av kommunen huvudsakligen, utan av marknadens olika aktörer. Vår roll är att samordna arbetet så att utbyggnaden sker genom dessa aktörer och på marknadens villkor.

I den rollen arbetar vi med information, uppföljning och dialog. Det innebär t.ex. att vi har kontakt med de bredbandsföretag som finns på marknaden om vad och när de tänker bygga och med de som bor på främst landsbygden för att samordna behoven.

Vi för även en dialog på regional nivå och är aktiva i diskussioner kring behovskartläggning och prioritering av fiber till landsbygden.

Läs mer om vår bredbandsstrategin här. (pdf, 250.3 kB)

Utbyggnad av bredband på landsbygden

Örebro kommun vill bidra till bra förutsättningar för bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Om du har frågor kring bredbandsutbyggnad kan du vända dig till kommunens servicecenter eller kontaktperson.

Intresseanmälan om bredbandsutbyggnad

För de områden i Örebro kommun där det finns en plan för utbyggnad finns möjlighet att lämna en intresseanmälan.

Flagga Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Blackstahyttan

Utbyggnaden av bredband i området sker delvis genom stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Örebro nordost med omnejd

Åsta, Slyte, Brandstorp, Grythem, Hälglöt

Örebro norr med omnejd

Rinkaby, Äversta, Röne, Björka, Skräcklinge, Tjugesta, Dyltabruk, Ölmbrotorp

Örebro Ekeby-Almby, omnejd

Bärsta, Åsen, Stora Mellösa, Göksholm

Örebro Sandvad-Hampetorp med omnejd

Skruke, Höre, Värsta, Kilinge, Sandvad, Valsta, Talby, Skatteby, Lännäs, Katrineberg, Fasttorp, Yxtorp, Östantorp, Dimbobaden, Hampetorp

Senast uppdaterad: 13 september 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?