Styrning och utveckling inom förskola och skola

Riksdagen beslutar om skollagen och timplanen. Regeringen beslutar om läroplaner och kursplaner. Kommunen beslutar om skolplanen.

Skollag

Skollagen anger övergripande mål för utbildningen. Den ger övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet ska utformas. Här finns bestämmelser om skolplikt och rätten till utbildning. Timplanen anger den garanterade tid som eleverna har rätt att få lärarledd undervisning.

Läroplaner och kursplaner

Läroplanerna anger skolans grundläggande mål och riktlinjer, och de värden som ska ligga till grund för verksamheten. Kursplanerna anger målen för undervisningen i de olika ämnena.

Skolförordningar

Skolförordningar är bindande regler som beslutas av regeringen. Förordningarna anger hur olika frågor ska hanteras och vem som har ansvaret.

Skolplanen

Skolplanen beskriver hur kommunens skolor ska utvecklas. Skolan beslutar om sin egen verksamhetsplan. Den beskriver hur skolan kommer att arbeta det närmaste året. Skolorna gör också kvalitetsredovisningar varje år.

Utveckling

I Örebro kommuns förskolor och skolor pågår en ständig utveckling. Utvecklingsarbetet utgår från bland annat läroplanerna för förskolan och skolan. Vi berättar vad som händer inom de olika områdena genom nyhetsartiklar. Du kan även söka på ett speciellt ämne med hjälp av sökrutan överst på sidan.

De utvecklingsarbeten som pågår nu finns inom följande områden:

Dokument

Här hittar du styrdokument inom området barn och utbildning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: