Vägledande samspel ICDP

Det positiva samspelet mellan barn och vuxna är viktigt för barns lärande och utveckling. Vägledande samspel är ett hälsofrämjande program som är väl grundat i modern forskning om barn.

Vägledande samspel i Örebro

Sedan starten 2003 använder sig många förskolor och skolor i Örebro kommun av Vägledande samspel i mötet med barn och elever.

Vägledarutbildning ges kontinuerligt till specialpedagoger, psykologer och kuratorer för att de ska hålla i vägledningsgrupper. Pedagoger erbjuds att delta i dessa vägledningsgrupper på sina förskolor och skolor för att öka vuxnas lyhördhet och synliggöra det viktiga samspelet mellan barn och vuxna.

Dessutom erbjuds ett antal lärare, förskollärare och barnskötare vägledarutbildning med uppdrag att vara mentor på sin arbetsplats. Rektorer i förskola och skola får också utbildning om programmet.

Vägledande samspel och barnets rättigheter

Vägledande samspel har som mål att stimulera och utveckla positiva relationer i vardagskontakterna i förskola och skola mellan vuxna och barn och barnen sinsemellan. Det utgår från ett barnperspektiv där barn ses som kompetenta.

ICDP står för International Child Development Programme

Vägledande samspel är grundat av Professor Karsten Hundeide och Professor Henning Rye från Norge och finns i flera länder runt om i världen.

Vägledande samspel är ett religiöst och politiskt obundet program.

Vill du veta mer om programmet och utbildningar?
Gå in på ICDP vägledande samspel.

Senast uppdaterad:
Publicerad: