Landsbygdsutveckling

Örebro kommuns övergripande mål för landsbygden är att göra det enklare att bo, verka och leva där, i livets alla skeden.

Tillsammans utvecklar vi landsbygden

Kommunens långsiktiga arbete att skapa hållbar utveckling och tillväxt på landsbygden berör nämnder, förvaltningar och styrelser i kommunen på olika sätt. Genom att samla landsbygdsfrågor i ett kommunalt program skapas en gemensam riktning för dessa. Berörda förvaltningar, nämnder och styrelser ansvarar för att det arbetas fram långsiktiga handlingsplaner inom de områden som beskrivs i programmet.

Landsbygdsprogram för Örebro kommun. Pdf, 286 kB.

Landsbygdsdelegation

Landsbygdsfrågorna har tidigare hanterats samlat i Landsbygdsnämnden. I och med den nya nämndorganisationen som trädde i kraft 12 januari 2023 finns inte Landsbygdsnämnden kvar utan landsbygdsfrågorna ska integreras i samtliga nämnder.

Landsbygdsnämndens slutrapport. Pdf, 2 MB.

En landsbygdsdelegation har i stället tillsatts och den ska, precis som nämnden har gjort, landsbygdssäkra beslut som tas i alla nämnder.

Mer information om Landsbygdsdelegationen.

Föreningsbidrag

Föreningar på landsbygden kan söka bidrag genom Kultur- och fritidsförvaltningen.

På sidan Föreningar på landsbygden finns information om bidrag som föreningar kan söka.

LEADER-stöd att söka

Du som bor på landsbygden i Örebro och har en idé om hur du vill utveckla din bygd kan söka LEADER-stöd. Hela Örebro kommun ligger i LEADER-området Mellansjölandet och från och med början av 2023 startar den nya EU-programperioden.

Följande insatser går det då att söka stöd till:

  • Företagande och entreprenörskap.
  • Förbättrad infrastruktur i vid mening (person- och varutransporter, lokal service, bredband).
  • Attraktiv livsmiljö.
  • Effektiva energilösningar och minskade koldioxidutsläpp.
  • Ökad klimattålighet.
  • Kapacitetsutveckling och lärande.

Läs mer om stödet på LEADER Mellansjölandets webbplats.

Bredband på landsbygden

Till sidan om bredband.

Företagare på landsbygden

Är du landsbygdsföretagare och undrar vilka möjligheter det finns att söka bidrag, var du ska vända dig och till vem så finns här kontaktuppgifter till olika myndigheter och organisationer där det finns möjlighet att söka bidrag.

Landsbygdsnytt

Landsbygdsnytt är en tidning med syftet att vara en kanal för information från kommunen som berör landsbygderna i Örebro kommun.

Tidningen är också ett sätt att informera om kommunens strategiska arbete med landsbygdsfrågor, upplysa om tillgängliga bidrag för landsbygdsutveckling och berätta positiva och inspirerande historier från våra landsbygder.

Det är inte möjligt att annonsera i tidningen och vi skriver heller inte artiklar som kan tolkas som reklam eller favorisering av till exempel företag.

Har du synpunkter eller tips?

Kontakta oss: landsbygdsnytt@orebro.se

Landsbygdsnytt 2023–2024

Tidigare utgåvor

Här hittar du tidigare utgåvor av Landsbygdsnytt i PDF-format.

Prenumerera på Landsbygdsnytt

Fyll i din e-postadress för att få ett mejl när det finns ett nytt nummer av Landsbygds­nytt.

Hantera prenumeration

Lämna ditt samtycke till lagring av e-postadress

För att aktivera prenumerationen krävs samtycke till lagring av din e-postadress. När du klickat på "OK" ovan får du ett verifieringsmejl där du kan lämna ditt samtycke.

Information om behandling av personuppgifter

Kommunstyrelsen behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna skicka e-post till dig, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1a.

Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: