Landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktige har den 20 april 2021 antagit ett reviderat landsbygdsprogram efter förslag från Landsbygdsnämnden.

Örebro kommuns landsbygdsprogram

Under året 2015 arbetade Landsbygdsnämnden fram ett förslag till ett strategiskt landsbygdsprogram för Örebro kommun. För att få in synpunkter från landsbygdsbor arrangerades det möten på landsbygden runt Örebro. Samtidigt var landsbygds­programmet på remissrunda internt i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter, organisationer och berörda aktörer.

Utifrån de inkomna remissvaren togs ett nytt förslag till Landsbygdsprogram fram, som beslutades av Kommunfullmäktige den 26 april 2017.

Den 20 april 2021 beslutade Kommunfullmäktige att anta ett reviderat landsbygdsprogram enligt förslag från Landsbygdsnämnden. Den enklare revideringen består, bland annat av en ny och uppdaterad omvärldsanalys, uppdateringar gällande krav på kommunala nämnder och bolag på årliga handlingsplaner, som ändras till långsiktiga handlingsplaner för landsbygdsutveckling.

Läs Landsbygdsprogram för Örebro kommun. Pdf, 286 kB.

Föreningsbidrag

Här finns information om bidrag som föreningar kan söka via Landsbygdsnämnden.

Nu finns LEADER-stöd att söka

Du som bor på landsbygden i Örebro och har en idé om hur du vill utveckla din bygd kan söka LEADER-stöd. Hela Örebro kommun ligger numer i LEADER-området Mellansjölandet och från och med början av 2016 startar den nya EU-programperioden. Följande insatser går det då att söka stöd till:

  • Företagande och entreprenörskap
  • Förbättrad infrastruktur i vid mening (person- och varutransporter, lokal service, bredband)
  • Attraktiv livsmiljö
  • Effektiva energilösningar och minskade koldioxidutsläpp
  • Ökad klimattålighet
  • Kapacitetsutveckling och lärande

Mer information om LEADER finns på www.mellansjolandet.se

Bredband på landsbygden

Till sidan om bredband.

Landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden ska stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.

Företagare på landsbygden

Är du landsbygdsföretagare och undrar vilka möjligheter det finns att söka bidrag, var du ska vända dig och till vem så finns här kontaktuppgifter till olika myndigheter och organisationer där det finns möjlighet att söka bidrag. Kontaktuppgifter myndigheter och organisationer. Pdf, 219 kB.

Landsbygdsnämnden arbetar för att stärka kontakten med företagare på landsbygden, bland annat genom medborgardialoger. I höstas genomförde Landsbygdsnämnden en undersökning bland företagare på landsbygden i Örebro kommun. I rapporten kan du läsa om vilka utmaningar och möjligheter som landsbygdsföretagare i kommunen upplever. Pdf, 991.6 kB.

Landsbygdspriset

Här läser du mer om Örebro kommuns landsbygdspris.

Behandling av personuppgifter

Genom att du fyller i formuläret godkänner du att Örebro kommun får registrera och lagra personuppgifter. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Om Landsbygdsnytt

Landsbygdsnytt är en informationstidning som ges ut av Landsbygdsnämnden i Örebro kommun. Syftet är att vara en kanal för information från kommunen som berör landsbygderna i Örebro kommun.

Tidningen är också ett sätt att informera om Landsbygdsnämndens och landsbygds­enhetens strategiska arbete med landsbygdsfrågor, upplysa om tillgängliga bidrag för landsbygdsutveckling och berätta positiva och inspirerande historier från våra landsbygder.

Det är inte möjligt att annonsera i tidningen och vi skriver heller inte artiklar som kan tolkas som reklam eller favorisering av till exempel företag.

Här hittar du tidigare utgåvor av Landsbygdsnytt i PDF-format.

Har du synpunkter eller tips?

Kontakta oss: landsbygdsnytt@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?