Landsbygdsutveckling

Förbättringspromenad och öppet möte med politiker i Järle

Torsdag 11 april kl. 18

Vi samlas vid Järle Stationshus där vi börjar med en snabbguidning av stationen och Hantverksmagasinet. Sedan fortsätter vi med en promenad i Järles vackra omgivningar, där vi bland annat besöker gångbron, pampiga bostäder, Järlegården, förskolan och lekplatsen.

Under den cirka 1 timmes långa promenaden får alla möjlighet att ge synpunkter, tankar och idéer. Efter promenaden bjuds det på fika samtidigt som vi diskuterar i smågrupper - för att avslutningsvis summera allt i helgrupp. Alla är varmt välkomna!

Anmäl er till landsbygdsenheten@orebro.se eller 076-496 82 45 om ni vill ha fika.

Prata landsbygdsutveckling med politikerna i Landsbygdsnämnden

Torsdag 9 maj kl. 18–20 i Täbygården

Carolina Herder och David Kennberg från Stadsbyggnad berättar om planerna och möjligheterna för området utifrån den nya översiktsplanen. Därefter blir det diskussion i mindre grupper tillsammans med landsbygdsnämndens politiker och du får möjligheter att lämna synpunkter, tankar och idéer om det som berör din bygd.

Anmäl dig till landsbygdsenheten@orebro.se eller 019–21 41 68 om du vill ha fika.

Kl. 14–17 har Landsbygdsnämnden sammanträde i samma lokal och det är öppet för allmänheten.

Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på nytt Landsbygdsprogram som efter remissomgång beslutades av Kommunfullmäktige 26 april 2017.

Välkommen till öppet möte i Kilsmo!

Kom och prata landbygdsutveckling i Östernärke. Kilsmo skola, torsdag 14 mars kl. 18–20. Mer information om mötet.

Örebro kommuns landsbygdsprogram

Under året 2015 har Landsbygdsnämnden arbetat fram ett förslag till ett strategiskt landsbygdsprogram för Örebro kommun. För att få in synpunkter från landsbygdsbor har det arrangerats möten på landsbygden runt Örebro. Samtidigt har landsbygdsprogrammet varit på remissrunda internt i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter, organisationer och berörda aktörer. Utifrån de inkomna remissvaren har ett nytt förslag till Landsbygdsprogram tagits fram, som beslutades av Kommunfullmäktige den 26 april 2017.

Läs Landsbygdsprogram för Örebro kommun. (pdf, 294.9 kB)

Föreningsbidrag

Här finns information om bidrag som föreningar kan söka via Landsbygdsnämnden.

Nu finns LEADER-stöd att söka

Du som bor på landsbygden i Örebro och har en idé om hur du vill utveckla din bygd kan söka LEADER-stöd. Hela Örebro kommun ligger numer i LEADER-området Mellansjölandet och från och med början av 2016 startar den nya EU-programperioden. Följande insatser går det då att söka stöd till:

  • Företagande och entreprenörskap
  • Förbättrad infrastruktur i vid mening (person- och varutransporter, lokal service, bredband)
  • Attraktiv livsmiljö
  • Effektiva energilösningar och minskade koldioxidutsläpp
  • Ökad klimattålighet
  • Kapacitetsutveckling och lärande

Mer information om LEADER finns på www.mellansjolandet.se

Bredband på landsbygden

Till sidan om bredband.

Landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden ska stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.

Företagare på landsbygden

Är du landsbygdsföretagare och undrar vilka möjligheter det finns att söka bidrag , var du ska vända dig och till vem så finns här kontaktuppgifter till olika myndigheter och organisationer där det finns möjlighet att söka bidrag. Kontaktuppgifter myndigheter och organisationer. (pdf, 219 kB)

Landsbygdsnämnden arbetar för att stärka kontakten med företagare på landsbygden, bland annat genom medborgardialoger. I höstas genomförde Landsbygdsnämnden en undersökning bland företagare på landsbygden i Örebro kommun. I rapporten kan du läsa om vilka utmaningar och möjligheter som landsbygdsföretagare i kommunen upplever. (pdf, 991.6 kB)

Företagare - anmäl din e-postadress för utskick från Enheten för landsbygdsutveckling
Behandling av personuppgifter

Genom att du fyller i formuläret godkänner du att Örebro kommun får registrera och lagra personuppgifter. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Nyhetsbrev

Tidigare nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 10 april 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?