Landsbygdsutveckling

Landsbygdsnämnden har tagit fram ett förslag på nytt Landsbygds­program som efter remissomgång beslutades av Kommunfullmäktige 26 april 2017.

Viktig information!

Vi har beslutat att ställa in Landsbygdsnämndens informationsträff onsdagen den 18 mars till följd av Coronaviruset. Informationsträffen var planerad till onsdag den 18 mars i Glanhammars bygdegård på temat Bredband, cykelvägar och mindre vägar på landsbygden.

Vad är viktigt för dig som är tjej/kvinna, mellan 15 och 45 år och bor på landet?

Under 2019 genomförde vi medborgardialoger i kommunens landsbygd och fångade upp vad medborgarna tycker är viktigt. Tjejer/kvinnor mellan 15 och 45 år var underrepresenterade och därför vill vi nu nå dig i den målgruppen!

Vad är viktigast för att du ska kunna leva på landsbygden? Genom att besvara vår enkät hjälper du oss i vårt arbete för att skapa rätt förutsättningar för alla som bor i Örebro.

Svara på enkäten här.

Örebro kommuns landsbygdsprogram

Under året 2015 arbetade Landsbygdsnämnden fram ett förslag till ett strategiskt landsbygdsprogram för Örebro kommun. För att få in synpunkter från landsbygdsbor arrangerades det möten på landsbygden runt Örebro. Samtidigt var landsbygds­programmet på remissrunda internt i kommunens nämnder och förvaltningar samt andra myndigheter, organisationer och berörda aktörer. Utifrån de inkomna remissvaren togs ett nytt förslag till Landsbygdsprogram fram, som beslutades av Kommunfullmäktige den 26 april 2017.

Läs Landsbygdsprogram för Örebro kommun. (pdf, 294.9 kB)

Föreningsbidrag

Här finns information om bidrag som föreningar kan söka via Landsbygdsnämnden.

Nu finns LEADER-stöd att söka

Du som bor på landsbygden i Örebro och har en idé om hur du vill utveckla din bygd kan söka LEADER-stöd. Hela Örebro kommun ligger numer i LEADER-området Mellansjölandet och från och med början av 2016 startar den nya EU-programperioden. Följande insatser går det då att söka stöd till:

  • Företagande och entreprenörskap
  • Förbättrad infrastruktur i vid mening (person- och varutransporter, lokal service, bredband)
  • Attraktiv livsmiljö
  • Effektiva energilösningar och minskade koldioxidutsläpp
  • Ökad klimattålighet
  • Kapacitetsutveckling och lärande

Mer information om LEADER finns på www.mellansjolandet.se

Bredband på landsbygden

Till sidan om bredband.

Landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden ska stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.

Företagare på landsbygden

Är du landsbygdsföretagare och undrar vilka möjligheter det finns att söka bidrag, var du ska vända dig och till vem så finns här kontaktuppgifter till olika myndigheter och organisationer där det finns möjlighet att söka bidrag. Kontaktuppgifter myndigheter och organisationer. (pdf, 219 kB)

Landsbygdsnämnden arbetar för att stärka kontakten med företagare på landsbygden, bland annat genom medborgardialoger. I höstas genomförde Landsbygdsnämnden en undersökning bland företagare på landsbygden i Örebro kommun. I rapporten kan du läsa om vilka utmaningar och möjligheter som landsbygdsföretagare i kommunen upplever. (pdf, 991.6 kB)

Landsbygdspriset

Här läser du mer om Örebro kommuns landsbygdspris.

Företagare - anmäl din e-postadress för utskick från Enheten för landsbygdsutveckling
Behandling av personuppgifter

Genom att du fyller i formuläret godkänner du att Örebro kommun får registrera och lagra personuppgifter. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Nyhetsbrev

Tidigare nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 12 mars 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?