Kultur i skolan

Vårt arbete med Skapande skola har visat på vikten av kontaktskapande. Vi vill fortsätta att öka kulturens roll i lärandet och ser detta som ett viktigt steg i den riktningen.

Kulturskolan samordnar kontakterna mellan kulturutövare och grundskolan.

Kulturskolan och skolan i samverkan

Kulturskolan och grundskolan samverkar för att barn i grundskolan ska få möjlighet till kulturupplevelser som är avgiftsfri. Här kan du läsa mer om aktiviteterna och anmäla din skola.

Kulturaktörer och kulturkonsulenter

Kulturaktörer och kulturkonsulenter i Örebro kommun

Kulturrådet

Kulturrådet verkar för barns och ungas rätt till kultur. Myndigheten ska se till att barn och unga får möjligheter att delta i det konstnärliga och kulturella livet, att de får uppleva kultur och att de själva får skapa. Läs mer om Kulturrådets arbete för barns rätt till kultur.

Kulturombud

Ett kulturombud bidrar till ökad måluppfyllelse och förenklar för skolor och kulturaktörer att nå varandra.

Skapande skola

Kulturrådet har beviljat Örebro kommun Skapande skola-bidrag sedan starten 2008. Pengarna får användas till:

  • inköp av professionell kulturverksamhet,
  • insatser som främjar elevernas eget skapande som en del av undervisningen,
  • insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskoleklassen alt. grundskolans årskurs 1–9 och kulturlivets parter.

Med kulturverksamhet avses verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.

Läs om Skapande skola här.

Var med och sök Skapande skola-medel: Förskoleklass till och med årskurs 9 kan söka Skapande skola-bidrag!

Sök för:

  • Inköp av kulturverksamhet. Insatserna kan omfatta till exempel inköp av föreställning eller guidning på museum.
  • Insatser som främjar elevernas eget skapande. En kulturpedagog eller annan professionell kulturaktör ska vara involverad i arbetet.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!