Mottagande av ensamkommande barn och unga

Så här arbetar Örebro kommun med att ta emot ensamkommande barn och unga.

Örebro kommuns uppdrag

Inom Örebro kommun tar vi emot ensamkommande barn och unga som bor kvar i Örebro, men också de som stannar en kortare tid här i avvaktan på att en annan kommun kan ta emot dem. Av oss får de hjälp och stöd att etablera sig i det svenska samhället och i Örebro.

Många som kommer hit får uppehållstillstånd, men sedan den nya lagen om uppehålls­tillstånd kom i juli 2016 har färre fått uppehållstillstånd.

Läs mer lagen på Migrationsverkets webbplats.

Vi strävar efter att ensamkommande barn och unga ska:

  • uppleva en trygg start i Sverige.
  • få kunskaper som hjälper dem till ökad självständighet.
  • ha en sysselsättning och eget boende när de är 21 år.

Vi ansvarar för boende, skolgång och etablering i det svenska samhället.

Alla ensamkommande barn har rätt till skolundervisning, men så länge barnet är asylsökande finns inte skolplikt. Barn och ungdomar påbörjar skolundervisning så snart som möjligt efter ankomst till Örebro. Läs mer om skolundervisning för nyanlända.

Vi behöver ditt stöd

Vi behöver stöd från allmänheten när det gäller uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare till barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

De barn och unga som beviljas uppehållstillstånd i Sverige behöver en särskilt förordnad vårdnadshavare, om föräldrarna eller annan vårdnadshavare inte kan fatta beslut i frågor som rör barnet under en överskådlig tid.

Läs mer om att vara särskilt förordnad vårdnadshavare.

Läs mer om hur du kan engagera dig.

Vem har ansvaret?

Migrationsverket och Sveriges kommuner har olika ansvar när det gäller att ta emot de som kommer till Sverige som flyktingar eller asylsökande. Migrationsverket, det vill säga staten, har det övergripande ansvaret för vuxna människor och familjer som kommer till Sverige som flyktingar.

När barn och unga under 18 år kommer till Sverige utan vuxna anhöriga fördelar Migrationsverket ansvaret mellan Sveriges kommuner.

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för flyktingar och asylsökande som kommer till Sverige. De prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

När barn och unga kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vårdnadshavare tecknar Migrationsverket överenskommelser med Sveriges kommuner för mottagande och omsorg och anvisar barnen till kommunerna. Migrationsverket betalar ersättning till kommunerna för deras arbete med ensamkommande barn och unga.

Det övergripande ansvaret för ensamkommande barn ligger hos Migrationsverket så länge barnen är asylsökande. För barn som får uppehållstillstånd flyttas det övergripande ansvaret till kommunen.

Kommunen ansvarar för att ta emot asylsökande barn och unga som kommer till Sverige utan föräldrar; så kallade ensamkommande barn. Det är Migrationsverket som ger uppdrag till kommunerna att ta emot ensamkommande.

Kommunen får ersättning från Migrationsverket för mottagandet av ensamkommande barn och unga, såväl under tiden de är asylsökande som för tiden efteråt, som längst till 21 års ålder.

För barn som får uppehållstillstånd flyttas det övergripande ansvaret från Migrationsverket till kommunen.

Ta del av den information vi riktar till invandrare och flyktingar på orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad: