Brottsförebyggande arbete

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i detta arbete.

Örebro brottsförebyggande råd (Örebrå)

Örebrå arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten, genom samverkan mellan kommunen, myndigheter och organisationer.

Samordning mot våldsbejakande extremism

I Örebro kommun finns Centrum mot våldsbejakande extremism. Den är en samverkansgrupp i första hand riktad mot kommunens personal. I gruppen finns kompetens gällande våldsbejakande extremism, brottsförebyggande arbete, områdesutveckling/folkhälsa, våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och polisfrågor. Vi erbjuder anpassad utbildning, information och konsultation till kommunens verksamheter.

Det finns även ett stöd till anhöriga genom föräldrastödsprogrammet Trygga Föräldrar.

Örebro kommun deltar i två nationella nätverk: storstadsnätverket och socialtjänstnätverket. Det ger oss en möjlighet att höja kompetens och samverka med andra kommuner och verksamheter. Nätverken leds av nationella Center mot våldsbejakande extremism (CVE).

Örebro kommuns handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Pdf, 142 kB.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Du kan ringa till Rädda Barnens orostelefon om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv.

Telefon: 020-100 200. Mer information finns på Rädda barnens webbplats.

GVI Örebro – för minskat grovt och dödligt våld

GVI är en strategi för att stävja utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Målet är att öka tryggheten för allmänheten, speciellt i våldsutsatta områden samt ge stöd till den som vill lämna ett kriminellt liv.

GVI Örebro är ett samarbete mellan kommunen, polisen, kriminalvården, Länsstyrelsen och civila aktörer.

Mer information om GVI Örebro.

Råd till äldre för en säkrare vardag

De vanligaste brotten som riktas mot äldre personer är fickstöld, väskryckning och stöld i bostaden.

I vårt dokumentarkiv finns broschyren "Råd och tips för äldre i syfte att öka trygghet och minska utsatthet för brott" på svenska och flera andra språk.

Senast uppdaterad:
Publicerad: