Brottsförebyggande arbete

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i detta arbete.

Örebro brottsförebyggande råd (Örebrå)

Örebrå arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten, genom samverkan mellan kommunen, myndigheter och organisationer.

På webbplatsen Trygga Örebro kan du läsa mer om Örebro brottsförebyggande råd.

Samordning mot våldsbejakande extremism

I Örebro kommun finns en handlingsplan och samordnare för att förebygga våldsbejakande extremism. Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Pdf, 142 kB. (Pdf, 142 kB)

Örebro är tillsammans med Stockholm, Göteborg och Borlänge utsedd att skapa s.k. Kunskapshus för att samla och sprida kunskap om det förebyggande arbetet och värna demokratin mot våldsbejakande miljöer.

CVE – Center mot våldsbejakande extremism

Kontakta kommunens servicecenter för mer information.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Du kan ringa till Rädda Barnens orostelefon om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv.

Telefon: 020-100 200. För mer information, se raddabarnen.se/orostelefonen.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!