Brottsförebyggande arbete

Många av de brott som sker går att förebygga. Men för att detta ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet. Dessutom måste vi samarbeta med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i detta arbete.

Örebro brottsförebyggande råd (Örebrå)

Örebrå arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten, genom samverkan mellan kommunen, myndigheter och organisationer.

På webbplatsen Trygga Örebro kan du läsa mer om Örebro brottsförebyggande råd.

Trygghetstelefonen

Om du känner dig otrygg när du är utomhus sent på kvällar och nätter kan du ringa Trygghetstelefonen på nummer
019-21 31 00, eller om du är teckenspråkig kan du chatta med dem via Skype (trygghetstelefonen.orebro).

Läs mer om Trygghetstelefonen på Trygga Örebro.

Puls-gruppen

Puls-gruppen är en samverkansgrupp med representanter från den politiska ledningen i Örebro kommun för sociala frågor och olika myndigheter i Örebro. Gruppens uppgifter är bland annat att skapa en sammanhållande kedja av åtgärder och insatser, för att minska drogmissbruk och få effektivare åtgärder.

Samordning mot våldsbejakande extremism

I Örebro kommun finns en handlingsplan och samordnare för att förebygga våldsbejakande extremism. Handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. (pdf, 142 kB)

Örebro är tillsammans med Stockholm, Göteborg och Borlänge utsedd att skapa s.k. Kunskapshus för att samla och sprida kunskap om det förebyggande arbetet och värna demokratin mot våldsbejakande miljöer.

CVE – Center mot våldsbejakande extremism

Kontakta kommunens servicecenter för mer information.

Medborgarlöfte Vivalla

Under 2017 kommer Örebro kommun tillsammans med Polisen och de kommunala bostads- och fastighetsbolagen ÖBO och Västerporten att göra riktade insatser i Vivalla för ökad trygghet. Läs mer om medborgarlöfte Vivalla på tryggaorebro.se

Medborgarlöfte Örebro City

Under 2018 och 2019 kommer Örebro kommun, tillsammans med Polisen,
Örebrobostäder och City Örebro, samverka kring brottsförebyggande åtgärder med målet att öka tryggheten i Örebro city. Läs mer om medborgarlöftet på polisens webbplats.

Råd till äldre för en säkrare vardag

De vanligaste brotten som riktas mot äldre personer är fickstöld, väskryckning och stöld i bostaden.

Tips och råd för en säkrare vardag finns på tryggaorebro.se.

I vårt dokumentarkiv finns broschyren "Råd och tips för äldre i syfte att öka trygghet och minska utsatthet för brott" på svenska och flera andra språk.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!