Sociala investeringar

Sociala investeringar handlar om att investera i mjuka värden – i människor. Genom att ta en högre kostnad i dag kan vi genomföra tidiga och före­byggande insatser som når de invånare som annars riskerar att hamna i utanförskap, såsom psykisk ohälsa och socioekonomiska skillnader. Insatserna ska på sikt motverka invånarnas sociala och ekonomiska utan­förskap och ge effekt på kommunens ekonomi.

Logga

Sedan Örebro kommun startade arbetet med sociala investeringar under 2013 har totalt 100 miljoner kronor avsatts för arbetet. Kommunala verksamheter har haft möjlighet att ansöka om dessa medel för att pröva innovativa och nya arbetssätt och metoder som kan bidra till att skapa förbättrade framtidsutsikter för Örebro kommuns invånare.

Från 2023 startas inga nya sociala investeringar enligt processen för sociala investeringar. I stället tas lärdomar från arbetssättet med in i portfölj för social hållbarhet som startades under 2023.

I Örebro kommun har arbetet med sociala investeringar handlat om att

  • Motverka individers utanförskap och bidra till att dämpa kommunens framtida kostnadsutveckling.
  • Bidra till kommunens övergripande prioriteringar.
  • Uppnå gränsöverskridande samverkan för ett minskat stuprörstänkande.
  • Tillvarata nytänkande och möjliggöra för nya arbetssätt och metoder att prövas.
  • Ställa om organisationen – från reaktiv till proaktiv.
  • Implementera lyckade satsningars arbetssätt och metoder i ordinarie verksamhet.

Under åren 2013–2023 har totalt tio sociala investeringar genomförts. Läs mer om investeringarna och dess genomförda effektutvärderingar under avslutade satsningar.

Seniorpuls

Samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen och RF-SISU Örebro län.

September 2020– augusti 2023.

Ansökan Pdf, 948.7 kB.

Kort beskrivning Pdf, 164.5 kB.

Slutrapport Pdf, 1.1 MB.

Bryggan – från destruktiv frånvaro till måluppfyllelse

Samverkan: Kommunstyrelseförvaltningen genom Centralt skolstöd, Förvaltningen förskola och skola, Socialförvaltningen samt Förvaltningen för försörjning, utbildning och arbete

Våren 2017–våren 2020.

Ansökan Pdf, 279.7 kB.

Kort beskrivning Pdf, 815 kB.

Slutrapport Pdf, 920.2 kB.

Uppföljande utvärdering Pdf, 1 MB.

Brobyggare i Vivalla och Baronbackarna

Samverkan: Förvaltningen förskola och skola, Socialförvaltningen och Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbetsmarknad.

Hösten 2016–våren 2019

Ansökan Pdf, 516.9 kB.

Kort beskrivning Pdf, 815.2 kB.

Slutrapport Pdf, 489.4 kB.

Skolfam

Samverkan: Förvaltningen förskola och skola och Socialförvaltningen.

Sommaren 2016–sommaren 2019.
Ansökan Pdf, 221 kB.

Kort beskrivning Pdf, 813.7 kB.

Slutrapport Pdf, 853.5 kB.

NP Resurs och Samverkan

Samverkan: Gymnasieförvaltningen, Förvaltningen för funktionshindrade.

1 september 2015–31 augusti 2018.
Ansökan Pdf, 233.5 kB.

Kort beskrivning Pdf, 814.5 kB.

Slutrapport Pdf, 1.1 MB.

Uppföljande utvärdering Pdf, 1.1 MB.

Utomhuspedagogikens inverkan på lärande

Samverkan: Kommunstyrelseförvaltningen genom Centralt skolstöd och Förvaltningen förskola och skola.

Augusti 2016–augusti 2018.
Ansökan Pdf, 597.6 kB.

Kort beskrivning Pdf, 807.8 kB.

Slutrapport Pdf, 1 MB.

Uppföljande utvärdering Pdf, 784.5 kB.

Specialpedagogisk kompetensutveckling

Samverkan: Förvaltningen förskola och skola, Kommunstyrelseförvaltningen och Förvaltningen för funktionshindrade.

1 januari 2015–30 april 2018.

Ansökan Pdf, 387.4 kB.

Kort beskrivning Pdf, 818.8 kB.

Slutrapport Pdf, 714.3 kB.

Uppföljande utvärdering Pdf, 640 kB.

Samverkan för teckenspråkiga, SöT

Samverkan: Försörjningsstöd och Kultivera.

1 april 2014–1 april 2017.
Ansökan Pdf, 229.8 kB.

Kort beskrivning Pdf, 839.8 kB.

Utvärdering och slutrapport Pdf, 1.9 MB.

Uppföljande utvärdering Pdf, 657 kB.

Team Oxhagen

Samverkan: Socialförvaltningen, Förvaltningen förskola och skola, Förvaltningen för funktionshindrade samt Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete.

1 januari 2015–31 december 2017.

Ansökan Pdf, 387.4 kB.

Kort beskrivning Pdf, 817.5 kB.

Utvärdering och slutrapport Pdf, 634.2 kB.

Uppföljande utvärdering Pdf, 640 kB.

El Sistema

Samverkan: Förvaltningen förskola och skola samt Kultur och fritidsförvaltningen.

1 januari 2015–31 december 2017.

Ansökan Pdf, 387.4 kB.

Kort beskrivning Pdf, 816.1 kB.

Utvärdering och slutrapport Pdf, 599 kB.

Uppföljande utvärdering Pdf, 640 kB.

Senast uppdaterad:
Publicerad: