Trafikövervakning

Teknik- och serviceförvaltningens motto är att skapa en enklare vardag för de som bor och vistas i Örebro.

En enklare vardag för dig innebär att

  • du som oskyddad trafikant t.ex. gående och cyklist tryggt kan ta dig fram utan att hindras av felparkerade fordon
  • polis, ambulans och brandkår kan göra en säker utryckning utan hindrande fordon
  • varuleveranser har tillgång till lastplatser i närhet till den butik de ska till, vi ser till att lastplatserna inte missbrukas
  • personer som av olika anledningar har svårt att röra sig och har parkeringstillstånd för rörelsehindrade har tillgång till de platser som är avsedda just för dem.

Säker trafikmiljö och tillgänglig stad

I vårt yrke som trafikövervakare jobbar vi för att upprätthålla en säker trafikmiljö samt att skapa en framkomlig och tillgänglig stad.

Prioritering

Vi arbetar utifrån prioriteringen trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet.

Arbetssätt

  • Vi ökar trafiksäkerheten genom att se till att fordon inte parkerar trafikfarligt, så att utryckningsfordon och distributionstrafik kan ta sig fram obehindrat.
  • Vi främjar framkomligheten genom att förhindra att bilar stannar för nära övergångsstället, närmare än tio meter i korsningar eller på gång-och cykelbanor.
  • Vi skapar tillgänglighet genom att se till att parkeringsplatser för rörelsehindrade och lastplatser inte missbrukas samt att man inte parkerar längre än tillåten tid.

Information på trafikskolor

Vi kommer gärna ut till trafikskolor i Örebro och informerar om parkeringsreglerna på elevernas teorilektioner.

Kontakta oss via mejl parkeringsvakt@orebro.se.

Arbetet som trafikövervakare/parkeringsvakt

Att arbeta som trafikövervakare är en myndighetsutövning. Vi är kommunala tjänstemän som genom vår utbildning tillförordnats som parkeringsvakt. Det är ett socialt och meningsfullt serviceyrke och vi arbetar förebyggande och informerar i stor uträckning om var möjligheten finns att parkera och om ett visst förbud gäller på platsen. Efterlevs inte reglerna skrivs en parkeringsanmärkning.

Utbildning

För att arbeta som trafikövervakare i Örebro kommun krävs grundutbildning och fortbildning.

Utbildningen är utformad efter Rikspolisstyrelsens riktlinjer och allmänna råd RPSFS 2002:1, FAP 759‑1

  • "En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § Lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat".
  • "En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöring återupptas".

Här kan du läsa mer om Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter.

Parkeringsanmärkning

Ta tillbaka anmärkningen

Att försöka övertala eller tvinga en trafikövervakare att ta tillbaka en korrekt utfärdad anmärkning går inte av säkerhetsskäl. När en anmärkning är utskriven sker överföringen automatiskt till transportstyrelsen.

Information om anmärkningen

All information du behöver finner du på baksidan av parkeringsanmärkningen, om du anser att den av någon anledning inte är korrekt utfärdad har du rätt att begära rättelse eller bestrida den, du vänder dig då till polisen.

Frågor om betalning

Har du frågor om betalningen ska du kontakta Transportstyrelsen.

Parkering

Här kan du läsa mer om Parkering.

Senast uppdaterad:
Publicerad: