Trafikplanering

I Örebro planerar vi för den täta, blandade och attraktiva staden för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerade biltrafik.

En stad består av många olika beståndsdelar byggnader, gator och parker mm. Men den viktigaste beståndsdelen är människorna och hur dom rör sig i, till och från staden. Det är rörelser och förflyttningar av människor och gods som utgör stadens trafik, vilket är en förutsättning för stadens attraktivitet, tillgänglighet och utveckling.

I Örebro planerar vi med ett helhetstänk, där vi ser på trafiken som en del av staden. Vi planerar för att människor och gods ska kunna nå sina målpunkter. Det handlar om att göra staden tillgänglig för alla och att fokus flyttas från att tänka framkomlighet för fordonen till att skapa tillgänglighet för människan. Det är också viktigt att länka samman stad och landsbygd, bland annat genom god planering, attraktiv kollektivtrafik och omstigningspunkter på väl valda platser.

Aktuella trafikprojekt

Så här jobbar vi med trafikfrågor

Senast uppdaterad:
Publicerad: