Trafikplanering

I Örebro planerar vi för den täta, blandade och attraktiva staden för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerade biltrafik.

En stad består av många olika beståndsdelar byggnader, gator och parker mm. Men den viktigaste beståndsdelen är människorna och hur dom rör sig i, till och från staden. Det är rörelser och förflyttningar av människor och gods som utgör stadens trafik, vilket är en förutsättning för stadens attraktivitet, tillgänglighet och utveckling.

I Örebro planerar vi med ett helhetstänk, där vi ser på trafiken som en del av staden. Vi planerar för att människor och gods ska kunna nå sina målpunkter. Det handlar om att göra staden tillgänglig för alla och att fokus flyttas från att tänka framkomlighet för fordonen till att skapa tillgänglighet för människan.

Aktuella trafikprojekt

Svar på frågor om trafiken i Örebro

Tanken med den körfältsindelningen som är gjord på Rudbecksgatan västerifrån är att högersvängande bilar från Rudbecksgatan mot Trädgårdsgatan söderut ska kunna svänga utan konflikt med gående och cyklister. En annan anledning är att kunna prioritera bussar i det högra körfältet så att de snabbare kan passera korsningen.

Hållplats i körbanan innebär att bussen har möjlighet att köra rakt in mot kantstenen, vilket säkerställer att det är lätt att komma på och av bussen. Krängningsrörelser undviks och komforten blir bättre framförallt för stående resenärer. Att trafiken bakom inte kör om bussen när avstigning sker höjer trafiksäkerheten. Vid körfältshållplats tappar inte bussen tid när den lämnar hållplatsen. En prioritering kan ge viss påverkan på biltrafiken.

Lösningen är en kompromiss då kommunen vill att bussarna ska stanna centralt i staden och då vi inte vill förbjuda cykeltrafik på platsen. Det är samtidigt många gående på trottoarerna och många som väntar på bussen. Stadsmiljön i centrala Örebro innebär att det inte alltid går att finna optimala lösningar för cyklister plus att alla trafikslag ska samsas på relativt små ytor.

Det finns alltid lediga bilparkeringsplatser i city visar våra inventeringar och parkeringsledningssystemet. Däremot är det oftast högre beläggning på gatuparkeringarna och på markparkeringsanläggningarna än i garagen och p-husen. Den senaste inventeringen i city som gjordes 2015-11-27 (black friday) visar att parkeringsgaragen sällan har över 70 % beläggning. P-ledningssystem för parkeringsgaragen och de andra större bilparkeringsanläggningarna finns runt om i city.

I enskilda kvarter och bostadsområden kan det vara helt eller nästan fullt på allmänna bilparkeringsplatser. Då kan platserna behöva regleras i större utsträckning (med tid eller avgift) så att det blir en större omsättning på parkeringsplatserna, om efterfrågan är hög.

Så här jobbar vi med trafikfrågor

Senast uppdaterad: 28 september 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!