Trafikplanering

I Örebro planerar vi för den täta, blandade och attraktiva staden för alla, en gång- och cykelstad med effektiv kollektivtrafik och fungerade biltrafik.

I Örebro planerar vi med ett helhetstänk, där vi ser på trafiken som en del av kommunen. Vi planerar för att människor och gods ska kunna nå sina målpunkter.

Det handlar om att göra staden tillgänglig för alla och att flytta fokus från att tänka framkomlighet för fordonen till att skapa tillgänglighet för människan. Det är också viktigt att länka samman stad och landsbygd, bland annat genom god planering, attraktiv kollektivtrafik och omstigningspunkter på väl valda platser.

Kommunens arbete med trafikfrågor

Örebro kommuns trafikstrategi

Huvudmålet i kommunens trafikstrategi är att fler örebroare ska gå, cykla och åka kollektivt till jobb, skola och fritidsaktiviteter.

Hållbart resande

Vad kommunen gör och vad du som privatperson eller företag kan göra för ett hållbart resande.

Cykel

För resor inom tätorten är cykeln det snabbaste och smidigaste alternativet.

Kollektivtrafik

Örebro kommun utvecklar kollektivtrafiken i samarbete med Region Örebro län.

Projekt och samarbeten kring trafikfrågor

Snabbare tågresor Oslo–Stockholm

Aktuella trafikprojekt

Senast uppdaterad:
Publicerad: