Så kan du engagera dig för ökad integration

Här har vi samlat information för dig som vill engagera dig för en ökad integration. Det handlar om att lära känna nya människor och kulturer genom att ta ett uppdrag som god man, ställföreträdande vårdnadshavare eller familjehem.

Du kan delta i aktiviteter via frivillig­organisationer och möta nya människor genom privata initiativ. Som företag kan du bidra med t.ex. praktikplatser.

Ta ett uppdrag inom kommunen

Kommunen ordnar gode män, familjehem och särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och unga.

Behovet av särskilt förordnade vårdnadshavare ökar vartefter de (ensamkommande barnen) får uppehållstillstånd. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ersätter den gode mannen när barnet/ungdomen har fått beslut om uppehållstillstånd. Hen träder in i föräldrarnas ställe med ansvarar för den ensamkommandes personliga förhållanden tills hen är myndig.

Läs mer om vad uppdraget innebär och anmäl intresse!

Ideell läxhjälpare

Som ideell läxhjälpare stödjer du asylsökande ungdomar i deras utbildning. Behovet finns på både grundskolenivå och gymnasial nivå. Du ger stöd i vanliga skolämnen men även i körkortsteori och i att skriva CV (meritförteckning) och personligt brev. Kommunen arrangerar läxhjälp fyra eftermiddagar varje vecka. Som läxhjälpare finns du till hands vid ett eller flera tillfällen i veckan.

Är du intresserad? Kontakta kommunens servicecenter, 019-21 10 00.

Bli kompis eller mentor till en nysvensk

Kompis Örebro

Kompis Örebro matchar etablerade svenskar och nysvenskar. Idén med satsningen är att skapa förutsättningar för möten mellan människor och bidra till ökad integration och gemenskap. Som kompis eller mentor ger du några timmar av din tid vid ett eller flera tillfällen för att en nysvensk ska få chansen att öva på att prata svenska, lära sig mer om svenska samhället eller kanske bara ta en fika med en svensk.

Kompis Örebro är ett samarbete mellan kommunen, Studieförbundet Bilda och Örebro Föreningsråd.

På Kompis Örebros webbplats kan du läsa mer om hur du anmäler intresse

Mentor Sverige

Du kan bli mentor till en ensamkommande. En mentor är någon som lyssnar och kan prata om allt, någon som kan delta i fritidsaktiviteter eller bara fika. Du ansöker via Mentor Sverige som Örebro kommun har ett samarbetsavtal med.

Engagera dig för ensamkommande via en frivilligorganisation

Örebro kommun samarbetar med flera frivilligorganisationer när det gäller fritidsaktiviteter för ensamkommande barn och unga, bland annat Röda korset, flera trossamfund och flera studieförbund genom Tegelbruket. Samarbetena handlar om läxhjälp, fritidsaktiviteter, enklare pedagogisk verksamhet med mera. Kontakta föreningen direkt (se kontaktinformation nedan) om du vill engagera dig.

Föreningars aktiviteter och mötesplatser

Många föreningar har aktiviteter och bjuder in till möten för dig som är ny i Örebro och som har kommit som flykting eller är asylsökande. Här finns stora möjligheter att lära känna nya människor och även att engagera sig till förmån för både sig själv och någon annan. Du kan se vad som är på gång och ta kontakt genom föreningarnas webbsidor.

Om du inte hittar kontaktinformation till föreningen eller om du vill lära dig mer om hur föreningar arbetar kontakta Föreningarnas hus www.foreningarnashus.se. Föreningarnas Hus drivs av Örebro Föreningsråd, en paraplyorganisation för ideella föreningar inom Örebro kommun. Det är en central mötesplats för samarbete och utveckling av föreningslivet i Örebro.

Föreningsregistret

Föreningsregistret

Dessa föreningar är de som har meddelat att de har eller har haft aktiviteter till stöd för nyanlända under året. Saknas din förening på listan? Kontakta Servicecenter, 019-21 10 00.

ABF Örebro län

www.abf.se/orebro-lan

Betlehemskyrkans församling

www.equmeniakyrkan.se/betlehemskyrkan.se

Eritreanska kvinnoföreningen i Örebro

Zaid Ogbazghi
Zaidogbazhi@hotmail.com
070-240 28 34

Filadelfiakyrkan Örebro

www.filadelfiaorebro.se

Haga Missionsförsamling

www.hagakyrkan.se

Invitationsdepartementet

www.invitationsdepartementet.se

Kompisbyrån

www.kompisbyran.se

Lundhagskyrkan

www.lundhagskyrkan.se

Medborgarskolan

www.medborgarskolan.se/orebro

NBV Örebro Mälardalen

https://www.nbv.se/mitt

RFSL Örebro

https://orebro.rfsl.se/

Rädda Barnen

www.raddabarnen.se/lokalforeningar/vast/orebro-lan/orebro/

Samverkansråd Röda Korset

http://kommun.redcross.se/orebro/

Sensus Örebro län

https://www.sensus.se/kontakta-oss/

Svenska Somaliska Riksrådet

Mustaf Cali Siyaad
mustavan@hotmail.com
070-720 77 39

Örebro Boxningsklubb

www.orebrobk.se

Örebro läns idrottsförbund

www.rfsisu.se/orebrolan

Örebro Simallians

www.orebrosimallians.com

Örebro tjejjour

www.rokstjejjourer.se/orebro-tjejjour

Praktik och anställning på ditt företag

En av nycklarna till att komma in i det svenska samhället är att jobba. Örebro kommun söker alltid praktikplatser och är öppna för förslag om andra projekt och lösningar för att den som idag inte har jobb ska komma vidare till egen försörjning.

Inom Vägledningscenter pågår just nu ett projekt med att fånga upp arbetssökande som har kommit hit från andra länder och som har en utbildning, men som inte får jobb och matcha dem med företags och organisationers behov.

Här handlar det inte om praktik utan om att hjälpa företagen att få in rätt kompetens; att matcha rätt person till rätt arbetsuppgift, men samtidigt också se till att vi tar tillvara den kompetens som kommer till Sverige.

Hör av dig till kommunens servicecenter 019-21 10 00 om du vill veta mer eller har en bra idé!

Bostäder

Kommunen arbetar i dialog med fastighetsägarna i staden, för att ordna bostäder till dem som fått asyl och blir anvisade till Örebro. Om du vill hyra ut ett rum eller lägenhet till någon som är asylsökande eller nyligen fått asyl gör du det på samma sätt som du skulle göra i vanliga fall om du skulle hyra ut.

Senast uppdaterad:
Publicerad: