Relationer och sexualitet (RoS) hos funktionsnedsatta

RoS-gruppen från Örebro kommun har sammanställt ett metodstöd om känslor, relationer och sexualitet i bokform. Arbetet har lett till ett stöd i dessa frågor för personal och bidragit till ökad livskvalitet för målgruppen. Det finns möjlighet för verksamheter som ger insatser till personer med kognitiva funktions­nedsättningar, som LSS-verksamheter, skolor med flera att ta del av materialet.

Metodstödet består av två delar – en metodbok på 100 sidor, och en handledarmanual på 184 sidor.

Metodbok

Metodbokens omslag

I metodboken beskrivs vad som varit vägledande i utvecklingsarbetet – vilka styrande nationella dokument som följts och den värdegrund och normkritiska förhållningssätt som arbetet vilar på.

Metodboken inleds med en lättförståelig sammanställning av teorier och beskrivningar om autism, intellektuell funktionsnedsättning och ADHD som är kopplade till ämnet känslor, relationer och sexualitet.

För att ge insatser enligt LSS behövs kunskap och förståelse för situationer som kan uppstå på grund av kognitiva svårigheter. Kunskapen gör att anpassningar, stöd och bemötande som personen enligt lag har rätt till, ökar för att leva det liv individen önskar.

Handledarmanual

Handledarmanualens omslag

I handledarmanualen finns allt material som kan används vid samtalsgrupper med brukare, innehållande åtta samtalsteman. I manualen finns även extra material som utvecklats under tiden. Handledarmanualen är spiralbunden vilket gör det lätt att kopiera materialet och göra pärmar till brukare.

Det finns en grundstruktur för varje tema som följer en röd tråd och den baseras på att se helheten av individen, alltifrån grundläggande behov och identitet till samspel och sociala relationer. Sist i handledarmanualen finns verktyget situationsanalysen i arbets- och skrivformat.

Beställ metodstödet

För tillfället går det inte att beställa RoS-metodstöd.

Senast uppdaterad:
Publicerad: