Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

I Örebro kommun arbetar vi aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra medborgare, närstående och våra medarbetare.

Exempel på välfärdsteknik som vi använder i Örebro kommun

 • Mobil dokumentation.
 • Digital signering för läkemedel.
 • Digitala nyckelfria läkemedelsskåp.
 • Digitala lås (nyckelfri hemtjänst).
 • Planering, tid- och insatsregistrering.
 • Trygghetslarm i hemmet.
 • Kallelselarm på särskilt boende.
 • Mobila trygghetslarm (GPS larm).
 • Mobila sensorer t.ex. dörrlarm, larmmatta, rörelsevakt.
 • Sensorgolv.
 • Hörteknik.
 • Surfplattor.
 • Onlinehandling.
 • Digitala informationstavlor.
 • Digitala husdjur (terapikatt).
 • Virtual Reality.
 • Tovertafel – spelbord för demens.

Vill du veta mer?

På följande sida finns mer information om några av de välfärdstekniker som vi använder i Örebro kommun:

Senast uppdaterad:
Publicerad: