Vänorter

Det nordiska vänortssamarbetet har en lång tradition i Sverige där många kontakter slöts redan efter andra världskriget och kan ses som en folkrörelse för fred och demokrati. 

Örebro kommunen är vänort med Drammen i Norge, Kolding i Danmark, Lappeenranta (Villmanstrand) i Finland och Stykkishólmur på Island. De nordiska vänorterna Drammen, Kolding och Lappeenranta har varit Örebros vänorter sedan femtiotalet och 1979 formaliserades även vänortsrelationen med Stykkisholmur på Island.

Vänortssamarbetet har dock med tiden utmanats och prioriterats bort i och med en mer globaliserad värld där kommunernas internationella arbete utvecklats och omfattar oftast mycket mer än bara vänortssamarbete. I flera av våra nordiska grannländer har det även på senare år skett kommunsammanslagningar som har medfört att gamla vänorter inte längre existerar.

Under hösten 2020 genomförde Örebro kommun en översyn av sina vänortssamarbeten. Översynen medförde att Kommunstyrelsen tog beslut om att samtliga vänortsavtal med länder utanför Norden ska avslutas senast 31 december 2021. I stället ska tidsbegränsade samarbetsavtal tecknas med länder som gynnar verksamhetsutveckling och demokratiutveckling för båda parter. Samarbetsavtalen bör ha särskilt fokus på områden kopplat till de prioriterade områden i hållbarhetsprogrammet ”Vårt hållbara Örebro”.

Senast uppdaterad:
Publicerad: