Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan handlar om att stärka barns och ungdomars tro på sin egen förmåga att skapa något själva. Entreprenörskap öppnar skolan och tar in resurser utifrån: föräldrar, företag och närsamhälle.

I alla åldrar

Hela vårt samhälle behöver nyfikna, företagsamma människor med intresse av att hela tiden lära sig nya saker, ompröva gamla teser och i samarbete med andra forma nya idéer. Det finns olika projekt, arbetssätt och nätverk, från förskolan till gymnasieskolan.

Det handlar inte alltid om att starta företag. Det handlar om att utveckla och stärka barns och ungas initiativförmåga, förmåga att lösa problem, självständigt tänkande och kreativitet i alla dess former. Även om det ibland, särskilt i gymnasieåldern, kan leda till att unga startar företag, så är detta alltså inte huvudpoängen med "entreprenörskap i skolan".

Entreprenörskap i skolan samarbetar med kommunens projekt Skapande skola.

Hör gärna av dig om du har tankar och idéer!

Senast uppdaterad:
Publicerad: