Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter har med människans hjälp flyttats till ett område där de inte funnits tidigare. De klassas som invasiva om de sprider sig snabbt och orsakar skada på naturen, människors hälsa eller ekonomin. Det kan vara djur, växter, svampar eller mikroorganismer. Här kan du läsa mer om hur Örebro kommun arbetar för att minska risken för spridning samt vad du som privatperson, fastighetsägare eller företagare har för ansvar.

För barn och unga

Vilka växter är invasiva?

Jättebalsamin och Skunkkalla är några av de växter som behöver begränsas i sin spridning.

För föräldrar

Släng på rätt sätt

Packa in växterna i sopsäckar och knyt ihop. Fler råd och hur du transporterar avfallet till återvinningscentraler hittar du här.

För dig som arbetar med barn

Fastighetsägare och företagare

Företagare och fastighetsägare har ett ansvar för att bekämpa invasiva främmande arter i Sverige.

Var med och bekämpa invasiva växter i våra naturreservat

Blomsterlupin och kanadensiskt gullris är två av de vanligaste invasiva växterna i våra naturreservat. Där utgör växterna ett hot mot den biologiska mångfalden. Från och med 31 maj kan du hjälpa till att begränsa och bekämpa spridningen av blomsterlupin och kanadensiskt gullris i reservaten.

Så här gör du

  1. Ladda ned appen Crowdsorsa till din mobil och skapa ett konto. Appen är kostnadsfri.
  2. Öppna ”Örebro bekämpning av invasiva arter” från uppdragen och läs instruktionerna noga.
  3. Leta efter blomsterlupin och kanadensisk gullris i våra naturreservat och börja rensa. Du filmar platsen där växterna finns, före och efter.
  4. Ladda upp videorna i appen för granskning.
  5. När videorna har blivit godkända kan du be om en belöning till ditt bankkonto.

Crowdsorsa är en app med ett mobilspel som används av ett 30-tal kommuner i Sverige och Finland för att kartlägga och bekämpa invasiva arter.

Örebro kommuns roll

I kommunens ansvar för parker, allmän platsmark, verksamheter, förvaltning och ägande av fastigheter ingår en skyldighet att bekämpa invasiva främmande arter.

Avfallshantering

Kommunen ansvarar för avfallshanteringen och har en mycket viktig roll i att säkra att avfallet från invasiva främmande arter hanteras så det förstörs och inte i sig blir en spridningskälla.

Tillsyn

Invasiva främmande arter kan även förekomma inom verksamheter som omfattas av kommunal tillsyn, som till exempel avfallshanteringen lokalt, livsmedel, växtskydd eller växtnäring. Om verksamheten hanterar invasiva främmande arter ingår det i kommunens tillsyn att se till att den hanteringen följer lagen.

Mer om kommunernas roll i arbetet med invasiva främmande arter på Naturvårdsverkets webbplats.

Länsstyrelsen Örebro läns roll

Länsstyrelsen Örebro län samordnar länets åtgärder mot de invasiva främmande arterna som finns listade i EU-förordningen. De beslutar om åtgärder och ansvarar för att åtgärderna genomförs.

Länsstyrelsen ansvarar även för att återställa ekosystem som har skadats av bekämpningsåtgärder och genomför tillsyn så att förbuden i EU-förordningen följs. Det innebär till exempel att de kontrollerar att växtarterna inte tillåts växa eller odlas i trädgårdar, skogar eller annan mark och inte heller finns till försäljning.

Länsstyrelsen har därför rätt att bekämpa invasiva arter även på annans mark för att förhindra att de sprids. I första hand är det dock fastighetsägaren som ska vidta åtgärder för att bekämpa invasiva främmande arter.

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsen Örebro läns arbete kring invasiva främmande arter.

Senast uppdaterad:
Publicerad: