Teckenspråk – så arbetar vi

Örebro är en stad med relativt många teckenspråkiga medborgare, delvis tack vare att Riksgymnasiet för döva och hörselskadade finns här. Det finns mycket kompetens inom området och för att utveckla och kraftsamla runt detta utropade Örebro sig 2010 till Europas teckenspråkshuvudstad.

Kommunen ska erbjuda information och tjänster som underlättar och berikar vardagen och möjlighet att vara med och påverka oavsett om man är hörande eller teckenspråkig.

Händer - teckenspråk

Teckenspråk likställs med nationella minoritetsspråk

I språklagen likställs svenskt teckenspråk med övriga nationella minoritetsspråk. Det innebär till exempel att samhället har ansvar för att det ska finnas utbildningar på teckenspråk och att döva och hörselskadade ska kunna få information om samhället på teckenspråk.

Service och information

Örebro kommun har ett servicecenter som är en gemensam ingång till kommunen för medborgare och företag. På Servicecenter finns det samhällsvägledare som är teckenspråkiga.

Örebro kommun – Teckenspråk är kommunens officiella Facebooksida på svenskt teckenspråk. Där läggs information upp som gäller Örebro kommun.

På orebro.se finns information för teckenspråkiga.

Teckenspråkstolk

När du som teckenspråkig ska träffa någon på Örebro kommun och samtalet kräver tolk är det kommunen som ska beställa tolk.
Här kan du läsa mer om beställning av teckenspråkstolkning

CODA

I Örebro kommun finns det många teckenspråkiga hörande barn som har döva föräldrar även kallat CODA-barn. CODA står för Children of deaf adults. De flesta av barnen kan både svenskt teckenspråk och svenska.

Här hittar du mer information om CODA.

Du kan också skriva ut en informationsbroschyr som har tagits fram tillsammans med Dövas Förening i Örebro kommun Pdf, 260.6 kB..

Behöver du information om CODA kan du kontakta Servicecenter – Teckenspråk via bildtelefon, Skype eller mejla.

Örebro – Europas teckenspråkshuvudstad

Örebro – Europas teckenspråkshuvudstad är ett samarbete mellan Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro universitet, och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Syftet är framförallt att ge det kommande arbetet kring teckenspråkiga medborgare fäste hos fler offentliga aktörer. Avsiktsförklaringens sex punkter utgör en gemensam viljeinriktning:

 • Vi följer språklagen från 1 juli 2009 och verkar för utveckling och användning av svenskt teckenspråk.
 • Vi synliggör det svenska teckenspråket i samhället.
 • Vi uppmuntrar personer som är intresserade av svenskt teckenspråk eller behöver sådana kunskaper i sitt yrke att studera det.
 • Vi uppmärksammar behovet av svenskt teckenspråk i våra organisationer.
 • Vi deltar i det regionala, nationella och internationella arbetet för att underlätta vardagen för teckenspråkiga medborgare.
 • Vi verkar för kompetensutveckling av vår personal för att öka kunskapen om teckenspråkiga medborgare.

Samarbeten

Förutom ovan nämnda samarbetspartners finns ett nära samarbete mellan olika organisationer och föreningar för och med teckenspråkiga. Några av dessa är Dövas förening i Örebro och ABF WeSign. European Union for the Deaf (EUD) är en europeisk organisation för döva.

Demokrati och inflytande

Kommunfullmäktiges sammanträden teckenspråkstolkas i direktsändning. Sammanträdet och teckenspråkstolkningen kan följas via dator, surfplatta eller smart mobiltelefon. Det finns även möjlighet att se repris av sändningen på kommunens hemsida.

Teckenspråkiga och kultur

De teckenspråkigas möjlighet att ta del av och utöva kultur utifrån sina förutsättningar har ökat.

Exempel på detta är:

 • En teckenspråkig kulturskola har startats.
 • Teckenspråkstolkning vid melodifestival och O helga natt- konsert.
 • FAME-visukalen hade världspremiär på Örebroteatern.
 • Örebro läns kulturplan  anger utvecklingsområden kring teckenspråk som det finns en avsikt att arbeta vidare med.
 • Bokmässan 2014 och angränsande händelser till denna, till exempel en konsert med den döve hiphop-artisten Signmark.
 • #lovetsporebro är ett samarbete mellan Örebro Länsteater, ABF, Dövas Förening, Teckenbro och Örebro kommun. Den 14 maj firas Teckenspråkets dag och i samband med det ordnas aktiviteter för teckenspråkiga och hörande.
Senast uppdaterad:
Publicerad: