Karlslundsområdets utveckling

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Just nu utreds bland annat möjligheten till en badplats i Hästhagen.

Illustrationsbild över det nya badet med bryggor samt människor som badar och hoppar i vattnet.

Illustrationsbild över det nya badet som vi utreder att anlägga i Hästhagen. Illustration: Susanne Flodin

Karlslundsområdet

Karlslundsområdet sträcker sig från Hästhagen i öster till Tekniska kvarnen och fältrittbanor i väster, från Strömsborg i söder till trädgårdsodlingar i norr.

Området innehåller strövområden och promenadstigar, grillplatser, utställningar, hantverkare, butiker, trädgårdar, bostäder, djur, café etc., och är en stilla men samtidigt livfull oas nära centrala Örebro.

Området idag

Karlslundsområdet är en fantastisk plats redan idag, men det har också en stor utvecklingspotential. En förebild är Oset och Rynningeviken, som verkligen har utvecklats till att bli självklara utflyktsmål för både örebroare och besökare.

Idag är många involverade i Karlslund, både olika kommunala verksamheter och bolag, föreningar och privata företag. Alla bidrar till att skapa den atmosfär som vi möts av i området, och alla är viktiga när Karlslund fortsätter utvecklas.

Utveckling av området

Hösten 2016 arbetade en projektgrupp i kommunen, tillsammans med en konsult, för att hitta nya sätt att utveckla Karlslundsområdet. Konsulten pratade med alla verksamheter i området för att ta reda på hur de tänker runt Karlslunds utveckling.

Ett utvecklingsprogram för åtgärder på längre sikt tas fram till årsskiftet 2020/2021, men redan under 2020 påbörjas några konkreta åtgärder. Fler aktiviteter presenteras under 2020.

Möjlighet att anlägga badplats i Hästhagen utreds

Det finns behov och intresse för ett tätortsnära friluftsbad i Örebro. Den äldre badplatsen i Hästhagen är stängd på grund av otjänliga badvattenprover, men vid en mindre vik har vi fått bra badvattenprover de senaste åren. Därför utreder vi nu möjligheten att anlägga en ny badplats i Hästhagen.

Den nya badplatsen planeras mellan den äldre badplatsen och fallen nedanför Karlslunds herrgård. Här kommer du till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Tidplan

I nuläget söker vi de nödvändiga tillstånd som krävs, då området både är vattenskyddsområde och kulturreservat. Beslut om tillstånd förväntas ges i mars/april 2020. Om nödvändiga tillstånd beviljas är ambitionen att det ska vara möjligt att bada i Svartån till sommaren 2020.

Strömsborg renoveras

Strömsborg har länge haft en speciell plats i många örebroares hjärtan. Byggnaden i nationalromantisk stil var tidigare ett café, där många örebroare njöt av sköna sommardagar. Idag är byggnaden i behov av renovering och ingen verksamhet bedrivs i Strömsborg. Vi har påbörjat ett arbete för att renovera byggnaden och restaurera de fina takmålningarna. Parallellt görs ett arbete för att hitta lämpliga former för caféverksamhet i Strömsborg. Ambitionen är att renoveringen är klar under 2021/2022.

Cafémöbler på en gräsmatta, människor som fikar och Strömsborgsbyggnaden i bakgrunden.

Café Strömsborg 1988. Källa: Örebro stadsarkiv

Barnens trädgård får fler djur i trä

Barnens trädgård, som ligger nedanför Karlslunds herrgård, är ett populärt utflyktsmål för många barnfamiljer. Under 2020 kompletteras Barnens trädgård med träskulpterade djur, som barnen kan leka med och klättra på. För att synliggöra Karlslunds kulturhistoria använder vi träskulpturer på bruksdjur som traditionellt använts i Karlslund, till exempel oxar och gäss. Satsningen är en del i vår strategi att skapa unika och attraktiva lekmiljöer.

Här kan du läsa mer om Barnens trädgård

Senast uppdaterad: 9 januari 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?