Karlslundsområdets utveckling

Under hösten 2016 har vi arbetat vi med att fundera över hur Karlslundsområdet ska utvecklas i framtiden.

Karlslundsområdet

Karlslundsområdet sträcker sig från Hästhagen i öster till Tekniska kvarnen och fältrittbanor i väster, från Strömsborg i söder till trädgårdsodlingar i norr

Området innehåller strövområden och promenadstigar, grillplatser, museum, hantverkare, butiker, trädgårdar, bostäder, djur, café etc., och är en stilla men samtidigt livfull oas nära centrala Örebro.

Området idag

Idag är många involverade i Karlslund, både olika kommunala verksamheter och bolag, föreningar och privata företag. Alla bidrar till att skapa den atmosfär som man möts av i området, och alla är också viktiga när Karlslund ska fortsätta utvecklas.

Det är en fantastisk plats redan idag, men den har också en stor utvecklingspotential. En förebild är Oset och Rynningeviken, som verkligen har utvecklats till att bli ett självklart utflyktsmål för både örebroare och turister

Utveckling av området

Under hösten har en projektgrupp i kommunen arbetat tillsammans med en konsult, för att hitta nya sätt att utveckla området än mera. Konsulten har pratat med alla verksamheter som håller till i området och hört hur de tänker runt Karlslunds utveckling. De har fått in väldigt många kreativa förslag.

Slutrapport

I december 2016 presenterades slutrapporten för programnämnd Samhällsbyggnad. Nu ska de fortsatta planerna för Karlslund och för en samlad organisation konkretiseras.

I det fortsatta arbetet är en utökad dialog med boende och verksamma i området viktig och inflytandemöjligheter för övriga örebroarna ska undersökas. Inga idéer är fastslagna i det här läget utan slutrapporten har räknat på möjliggörandet av en visionsskiss som tidigare har tagits fram för området, att nya idéer kan utvecklas i det fortsatta arbetet är möjligt.

Fortsättning och kontakt

Mer information om det fortsatta arbetet publiceras när organisationen är klar och ansvarig utsedd. Det är rimligt att det blir någon gång i februari 2017.

Intresset för slutrapporten har varit stort, vilket bådar gott för den fortsatta utvecklingen!

Senast uppdaterad: 10 december 2019
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?