Karlslundsområdets utveckling

Karlslundsområdet ska utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde för både örebroare och besökare. Till sommaren är bland annat ambitionen att öppna Hästhagens bryggbad, ett nytt friluftsbad i Svartån i Karlslund.

Illustrationsbild över Hästhagens bryggbad, ett nytt friluftsbad i Svartån i Karlslund. Illustration: Susanne Flodin

Illustrationsbild över Hästhagens bryggbad, ett nytt friluftsbad i Svartån i Karlslund. Illustration: Susanne Flodin

Karlslundsområdet

Karlslundsområdet sträcker sig från Hästhagen i öster till Tekniska kvarnen och fältrittbanor i väster, från Strömsborg i söder till trädgårdsodlingar i norr.

Området innehåller strövområden och promenadstigar, grillplatser, utställningar, hantverkare, butiker, trädgårdar, bostäder, djur, café etc., och är en stilla men samtidigt livfull oas nära centrala Örebro.

Området idag

Karlslundsområdet är en fantastisk plats redan idag, men det har också en stor utvecklingspotential. En förebild är Oset och Rynningeviken, som verkligen har utvecklats till att bli självklara utflyktsmål för både örebroare och besökare.

Idag är många involverade i Karlslund, både olika kommunala verksamheter och bolag, föreningar och privata företag. Alla bidrar till att skapa den atmosfär som vi möts av i området, och alla är viktiga när Karlslund fortsätter utvecklas.

Utveckling av området

Hösten 2016 arbetade en projektgrupp i kommunen, tillsammans med en konsult, för att hitta nya sätt att utveckla Karlslundsområdet. Konsulten pratade med alla verksamheter i området för att ta reda på hur de tänker runt Karlslunds utveckling.

Ett utvecklingsprogram för åtgärder på längre sikt tas fram till årsskiftet 2020/2021, men redan under 2020 påbörjas några konkreta åtgärder. Fler aktiviteter presenteras under 2020.

Hästhagens bryggbad – nytt tätortsnära friluftsbad

Det finns behov och intresse för ett tätortsnära friluftsbad i Örebro, då den äldre badplatsen i Hästhagen är stängd på grund av otjänliga badvattenprover. Vid en mindre vik finns goda förutsättningar för ett nytt friluftsbad i Svartån i Hästhagen.

Hästhagens bryggbad, som den nya badplatsen kommer heta, kommer ligga mellan den äldre badplatsen och fallen nedanför Karlslunds herrgård. Badplatsen är avgiftsfri och ligger inom gång- och cykelavstånd från flera av kommunens större stadsdelar med socioekonomiska utmaningar. Målet med badet är framför allt att ge barn och ungdomar tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Här kommer du till webbkartan där du kan zooma och navigera.

Tidplan

Sedan hösten 2019 har förutsättningarna för ett nytt friluftsbad i Svartån i Hästhagen utretts och under våren har kommunen sökt de nödvändiga tillstånd som krävs, då området både är vattenskyddsområde och kulturreservat. Nu har alla nödvändiga tillstånd beviljats och vi har börjat arbetet med att anlägga badet. Ambitionen är att Hästhagens bryggbad ska öppna till sommaren 2020.

Planerad utformning av det nya badet

Hästhagens bryggbad är ett friluftsbad i en vik på ungefär 6x8 meter. På den nya badplatsen kommer vi lägga ut två flytbryggor. Dessa gör det möjligt för ungdomar och vuxna som vill simma eller bada fritt att göra det, samtidigt som barn eller icke-simkunniga kan bada inne i viken. För att optimera den badbara ytan både utanför och inne i viken utformas den ena bryggan som en sexkant och den andra bryggan som en lätt böjd båge, för att fungera som en barriär mellan den grunda badviken och den djupa ån. Trappor finns till respektive brygga, som även har ett antal stegar för att du enkelt ska kunna ta dig ner i vattnet.

Vid badplatsen kommer det finnas säkerhetsutrustning, sopkärl och portabel toalett.

Strömsborg renoveras

Strömsborg har länge haft en speciell plats i många örebroares hjärtan. Byggnaden i nationalromantisk stil var tidigare ett café, där många örebroare njöt av sköna sommardagar. Idag är byggnaden i behov av renovering och ingen verksamhet bedrivs i Strömsborg. Vi har påbörjat ett arbete för att renovera byggnaden och restaurera de fina takmålningarna. Parallellt görs ett arbete för att hitta lämpliga former för caféverksamhet i Strömsborg. Ambitionen är att renoveringen är klar under 2021/2022.

Cafémöbler på en gräsmatta, människor som fikar och Strömsborgsbyggnaden i bakgrunden.

Café Strömsborg 1988. Källa: Örebro stadsarkiv

Barnens trädgård får fler djur i trä

Barnens trädgård, som ligger nedanför Karlslunds herrgård, är ett populärt utflyktsmål för många barnfamiljer. Under 2020 kompletteras Barnens trädgård med träskulpterade djur, som barnen kan leka med och klättra på. För att synliggöra Karlslunds kulturhistoria använder vi träskulpturer på bruksdjur som traditionellt använts i Karlslund, till exempel oxar och gäss. Satsningen är en del i vår strategi att skapa unika och attraktiva lekmiljöer.

Här kan du läsa mer om Barnens trädgård

Senast uppdaterad: 1 april 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?