Digitalisering

Vår tillvaro blir mer och mer digital, smart teknik och innovationer förändrar människors behov och beteenden i grunden. Det ska vara enkelt att leva, bo och verka i Örebro. Därför digitaliseras också mer och mer av den kommunala servicen – till nytta för medborgare, företagare och besökare. Digitalisering innebär en effektivare, smartare och öppnare förvaltning.

På gång

(tabell över projekt med externt fokus)

Strategi för digitalisering

Örebro kommuns digitaliseringsstrategi stakar ut vägen med utgångspunkt i kommunens strategiska områden; hållbar tillväxt, människors egenmakt, barn och ungas behov och trygg välfärd.

I utvecklingsarbetet gäller följande principer:

  • Utgå från medborgarnas behov och livshändelser.
  • Digital samverkan för en effektivare förvaltning.
  • Digitala tjänster för ökad delaktighet och innovation.
  • Säkra digitala tjänster som skapar tillit.

Information grunden till allt

I digitaliseringen är utgångspunkten att information (data) är en strategisk resurs som ska förvaltas som en tillgång. Med informationen som grund för digital verksamhetsutveckling uppnås säkrare och mer hållbara lösningar. Informationen ska vara transparent, tillgänglig, förståelig, tillförlitlig och säkerhetsskyddad.

Digital service och tillgänglighet

Digitala tjänster och en service som underlättar vardagen och kontakterna med kommunen ska bli fler och bättre. De digitala tjänsterna ska vara utformade så enkelt och smart att alla grupper i samhället kan ta del av dem. Digitalt ska vara förstahandsvalet som sedan vid behov kompletteras med andra kontaktvägar för att möta medborgarna.

Idag finns cirka 150 externa e-tjänster i kommunen, de kommer att samlas i en gemensam portal där du som medborgare kan hitta dina ärenden på ”Min sida”. Myndighetsbeslut kommer att kunna levereras snabbare och säkrare digitalt via Mina meddelanden.

Den digitala staden

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för människor att uppleva, interagera, navigera och transportera sig i staden. Det kan innebära allt från trafikledning och samhällsinformation till visualisering av stadsbyggnadsidéer.

Staden växer vilket innebär nya utmaningar, inte minst inom hållbarhetsområdet. Digitaliseringen kan bidra till en mer klimatsmart kommun, till exempel kan digitala tjänster bidra till minskat resande.

Idag kan du till exempel göra din bygglovsansökan, ställa dig i tomtkö och ansöka om serveringstillstånd digitalt. Ett samlat utbud av naturupplevelser får du med appen Naturkartan. I den digitala självservicen för avfall och vatten kan du bland annat se statistik över dina tjänster, byta kärlstorlek och rapportera mätarställning för vattenförbrukning.

Digital välfärd med individen i centrum

Framtidens välfärdsteknologi handlar bland annat om e-hälsa, att alla ska kunna ta del av uppgifter om sig själv och aktivt medverka i sin vård- och omsorgsplanering. Tillgången till digitala tjänster och service på lika villkor, att kunna vara delaktig, känna sig trygg och agera utifrån sina egna förutsättningar är i fokus.

Hemvården är numera nyckelfri vilket innebär en snabbare och säkrare service. Med digital läkemedelssignering minskar bland annat risken för felmedicinering. Genom den digitala lösningen Nationell patientöversikt blir det möjligt för vårdpersonal, med patientens samtycke, att dela information för ett bättre stöd till patienten.

Den digitala skolan

Digitala verktyg är en naturlig del av arbetet i skolan och alla barn ska ha möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Kommunen ska utveckla lärandeformer och pedagogik som ger lärarna ökade möjligheter att nyttja digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen inom skolan innebär även att administrativa uppgifter kan digitaliseras och frigöra mer tid till undervisning och elevkontakter.

Från förskola till gymnasiet finns det digitala ytor för kontakten mellan lärare, elever och föräldrar. Ett kod-center (kompetent och digital) är under uppbyggnad och kommer att erbjuda lärare utbildning i programmering och källkritik. Ansökan till gymnasiet sker digitalt.

Discover by Örebro

Discover by Örebro är ett utbildningsprogram där våra medarbetare på ett tryggt och lustfyllt sätt får ökade kunskaper i digitala verktyg och arbetssätt. Tillsammans upptäcker vi möjligheterna i en digitaliserad värld och skapar en enklare vardag för oss och för dem vi finns till för. Här kan du läsa mer om Discover by Örebro

Med medborgarnas behov i fokus

Vår digitala framtid bygger vi tillsammans. Det är örebroarnas behov, intressen och möjligheter som ska vägleda utvecklingen.

Har du förslag eller önskemål på digitala tjänster kan du mejla servicecenter@orebro.se. Dina synpunkter tas med i utvecklingsarbetet.

Nyheter

Länkade från nyhetsarkivet? (avvakta till det finns någon)

Senast uppdaterad:
Publicerad: