Fairtrade City - rättvis handel

Örebro kommun är diplomerad Fairtrade City sedan 2007. Det innebär att vi arbetar med etisk upphandling och information om etisk konsumtion.

Diplomeringen Fairtrade City innebär också att det finns ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, kaféer, hotell, restauranger och på arbetsplatser runtom i Örebro.

Örebro kommun blev utnämnd till årets Fairtrade City 2022 och 2017.

För en bättre värld

Genom att välja Fairtrade-märkta varor, bidrar du till att ge producenter och anställda i utvecklingsländer bättre arbets- och levnadsförhållanden.

Rättvis handel garanterar att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Detta innebär att barnen kan gå i skolan istället för att arbeta, arbetarna kan påverka sin arbetssituation, miljön respekteras och de sociala förhållandena förbättras.
Örebro diplomerades till Sveriges fjärde Fairtrade City 2007. Det innebär att:

  • kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling
  • vi driver ett utåtriktat informationsarbete
  • vi gör kampanjer för att öka kännedomen om rättvis handel
  • det finns ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik och på arbetsplatser

Varje år sker en granskning och omdiplomering till Fairtrade City ytterligare ett år, om kommunen lever upp till kraven.

Miljökrav, etiska och sociala hänsyn vid upphandling

Här kan du läsa om kommunens miljökrav vid upphandlingar.

Logotyp Vi är en Fairtrade City
Senast uppdaterad:
Publicerad: