Färgsortering av avfall

Färgsorteringen är ett samarbete mellan Örebro kommun och Eskilstuna Energi och Miljö.

Eskilstuna har sedan 2010 en anläggning för optisk sortering. Det innebär att vi inte behövde bygga en ny anläggning, eftersom Örebros färgsorterade förpackningar kan tas om hand i Eskilstuna. Tidigare har vi skickat restavfallet till Linköping för förbränning, vilket är lika långt.

Vad händer med påsarna?

Påsarna sorteras optiskt utifrån färg. Förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar sorteras och återvinns. Övrigt avfall förbränns och blir till fjärrvärme och el.

Plastpåsarna som används rivs upp och återvinns till nya plastprodukter.

Miljövänlig sortering

Genom en effektivare sortering kan vi öka materialåtervinningen och minska villaägarnas andel av osorterade förpackningar och tidningar i restavfallet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: