Elektroniska underskrifter

Hos Örebro kommun kan du underteckna handlingar med en elektronisk underskrift, en så kallad e-signatur eller e-underskrift. E-signaturen är giltig i sin digitala form och identifierad till person genom BankID. Dokumentet konverteras till ett format som kan arkiveras för all framtid och är även godkänt för hantering av dokument som innehåller sekretess.

Så här går det till

För att du ska kunna skriva under elektroniskt behöver vi veta ditt personnummer, mejladress och namn. När handlingen finns redo för e-underskrift, skickas ett mejl till dig från noreply@orebro.se. I mejlet framgår vilket dokument som du ska skriva under. Där finns också en länk till Signeringsportalen, som är Örebro kommuns tjänst för elektroniska underskrifter.

Efter att du skrivit under handlingen försvinner den från din sida i Signeringsportalen. Vid behov kan handlingen efter e-underskriften skickas till dig digitalt av den som bett dig skriva under.

Signeringsportalen

Här loggar du in i Signeringsportalen.

Guider

Underskriften är endast giltig i sin digitala form

En elektroniskt underskriven handling är bara giltig i sin digitala form. Eftersom den giltiga underskriftsinformationen är inbäddad i PDF-dokumentet är den inte synlig på någon sida i själva dokumentet.

För att lättare se om en handling är elektroniskt underskriven finns en visuell representation av de inbäddade e-underskrifterna på dokumentets sista sida. Namn och signaturdatum för varje person som undertecknat hämtas från den inbäddade underskriftsinformationen i PDF-dokumentet.

Om du skriver ut filen kommer du därför kunna se den visuella representationen av underskrifterna på sista sidan i dokumentet, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är den giltiga juridiskt bindande underskriften. Den finns bara digitalt inne i dokumentet.

Skärmdump på två elektroniska underskrifter.

Vanliga frågor

För att kunna skicka dokument till dig för underskrift, och för att du ska kunna skriva under dem, sparar signeringsportalen ditt namn, e-postadress och personnummer. Örebro kommun behandlar dina personuppgifter med syfte att genomföra en säker identifiering innan handlingen skickas för underskrift.

Örebro kommun behandlar dina personuppgifter med stöd av 3 kap. 10 § lag (2018:218), Dataskyddslagen och artikel 6 i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller beslut i vilket den registrerade är ett part. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma att bevaras enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Läs mer om Örebro kommuns behandling av personuppgifter.

Nej, din bank kan inte se vilka dokument du skrivit under, även om du använder ditt mobila BankID.

De som kan se din underskrift är personen som skickat dokumentet till dig och de som får dokumentet digitalt distribuerat efter att underskrifterna är klara. Även handlingar med digitala underskrifter lyder under Sveriges offentlighets- och sekretesslag om allmänna handlingar.

Om du lämnar en kommentar på ett dokument när du skriver under (eller avslår), är det bara personen som skickat dokumentet till dig som kan läsa din kommentar.

Om signaturpanelen i Acrobat Reader visar ett personnamn och en grön bock vid signaturen är e-underskriften giltig. Här är en guide som visar hur du gör.

Senast uppdaterad:
Publicerad: