Internationella nätverk

Örebro kommun är medlem i sju internationella nätverk.

UBC ‑ Union of Baltic Cities

http://www.ubc.net/

Örebro är sedan 2003 medlem i UBC vilket är en förkortning för Union of Baltic Cities och startades 1991.

Det är ett nätverk med syfte att utveckla kontakter och projekt mellan städerna runt Östersjön och i hela Östersjöregionen för att nå en hållbar utveckling i hela området.

Programområde Samhällsbyggnad och Kommunstyrelse­förvaltningen står idag för kontakterna med nätverket och fokuserar på frågor som rör miljö, stadsplanering och transport.

Genom medlemskapet i UBC är vi också indirekt medlemmar i Energie Cities, ett nätverk som täcker hela Europa

Kontaktperson

Kenneth Nilsson, kenneth.nilsson@orebro.se

Energy Cities

http://www.energy-cities.eu/

Sedan 2010 deltar Örebro kommun i ett europeiskt nätverk av lokala myndigheter för bättre energilösningar för framtiden. Medlemskapet har skett via UBC Energy. Nätverket heter Energy Cities och initierades 1990. Idag ingår mer än 1000 städer från 30 olika länder i nätverket.

Sedan 2009 har Heidelberg stad i Tyskland ordförandeskap för nätverket.

Kontaktperson

Jan Johansson, jan.ew.johansson@orebro.se

ENSA ‑ European Network of Social Authorities

https://www.ensa-network.eu/

Örebro är via Region Örebro län engagerad i två europeiska nätverk som sysslar med sociala frågor: ENSA (European Network Social Inclusion) som jobbar med att få till stånd europeiska samarbetsprojekt och RETIS (fransk förkortning för Nätverk av Europeiska områden som jobbar med social inkludering) som mera arbetar med påverkan och lobbying.

Kontaktpersoner

Susanne Rydén och Margareta Hansson (Regionförbundet)

European Social Network

ESN är ett nätverk för lokala organisationer som jobbar med sociala tjänster i Europa. Nätverket har mer än 100 medlemmar i 34 länder.

Kontaktperson

Johanna Sollerman, johanna.sollerman@orebro.se

ICLEI ‑ Local Governments for Sustainability

http://www.iclei.org/

Internationellt nätverk för lokala myndigheter för Hållbarhet. 1220 lokala myndigheter från 70 länder deltar i nätverket. Nätverket startade 1990. År 2003 beslutade medlemmarna om ett nytt uppdrag för organisationen, nya stadgar och ett nytt namn. ICLEI blev en organisation för "lokala myndigheter för hållbarhet". Örebro kommun blev medlem 2010.
http://www.iclei.org/

POLIS

https://www.polisnetwork.eu/

Örebro kommun är från september 2007 medlem i POLIS som är ett Europeisk nätverk för städer och regioner för innovativa transportlösningar. Nätverket har funnits sedan 1989. POLIS strävar mot att förbättra transporter på lokal nivån med hänsyn till miljö, mobilitet, ekonomiska och sociala aspekter inom transport och säkerhet. POLIS har 67 medlemmar i 17 länder.

Kontaktperson

Lovisa Blomér, lovisa.blomer@orebro.se

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!