Internationellt och EU

Sverige är en del av Europa och världen och som medlemsland i EU har beslut som fattas i EU ofta en direkt påverkan på kommunens olika verksamheter. Medlemskapet medför samtidigt nya möjligheter. 

Örebro kommun arbetar med internationella frågor på olika sätt – genom nätverk, vänorter och olika projekt.

Genom internationell samverkan och engagemang kan kommunen få tillgång till ny kunskap, nya erfarenheter samt nya perspektiv på de utmaningar som kommunen har gemensamt med andra länder i Europa.

Kommunen kan även bidra till demokratisk utveckling på lokal och regional nivå i andra länder genom internationella utvecklingssamarbeten.

EU (Europeiska unionen)

Senast uppdaterad:
Publicerad: