Stadsrevisionen kontrollerar kommunen

På Kommunfullmäktiges uppdrag granskar Stadsrevisionen om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen i den omfattning som följer av lagstiftning och god revisionssed.

Förtroendevalda revisorer

Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av fullmäktige men är politiskt neutrala när de utför sitt revisionsuppdrag. Örebro kommun har 15 förtroendevalda revisorer som granskar kommunstyrelsen och nämnderna.

Både revisorerna och de sakkunniga som anlitas ska vara formellt och sakligt oberoende i förhållande till den verksamhet som granskas.

Revisorerna har inga uppdrag i de nämnder och kommunala företag som granskas.

Det finns även så kallade lekmannarevisorer i de kommunala bolagen.

Frågor och synpunkter

Har du frågor, synpunkter eller förslag kan du kontakta någon av revisorerna.

Revisionsrapporter

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till Kommunfullmäktige.

Revisionsåret avslutas först när kommunfullmäktige har tagit ställning i ansvarsfrågan. Detta brukar ske i april.

Läs mer om revisorernas uppdrag i Revisionsplan 2023 Pdf, 70.4 kB..

Revisionsåret 2022

Revisionsåret 2021

Revisionsåret 2020

Revisionsåret 2019

Revisionsåret 2018

Revisionsåret 2017

Revisionsåret 2016

Revisionsåret 2015

2018

Tidigare år

Senast uppdaterad:
Publicerad: