Anställd eller tidigare anställd i Örebro kommun

Du kan ibland behöva ett intyg som bekräftar din anställning i Örebro kommun. Det kan till exempel vara ett arbetsgivarintyg eller ett tjänstgöringsintyg.

Här beskriver vi skillnaden mellan olika former av intyg och hur du beställer ett intyg.

Arbetsgivarintyg

På arbetsgivarintyget framgår din anställningsform, sysselsättningsgrad, månadslön samt hur många timmar du har arbetat eller varit frånvarande under en angiven period. Om a-kassan vill ha in uppgifter så är det i normala fall ett arbetsgivarintyg för det sista året du ska skicka in. Du beställer ett arbetsgivarintyg genom e-tjänsten som länkas ovan. Tänk på att det är två veckors leveranstid för att få ett arbetsgivarintyg.

Intyg om anställning

På ett intyg som bekräftar din anställning framgår det att du är anställd i Örebro Kommun samt vad din månadslön är. Ett sådant intyg kan du exempelvis behöva till bankärenden eller om du söker lägenhet. Du beställer ett intyg om anställning genom e-tjänsten som länkas ovan. Tänk på att det är två veckors leveranstid för att få ett intyg om anställning.

Tjänstgöringsintyg

På ett tjänstgöringsintyg framgår din anställningsform, sysselsättningsgrad, dina mest förekommande arbetssysslor samt under vilka perioder du har varit anställd. På ett tjänstgöringsintyg brukar även en bedömning av din prestation finnas med varpå detta intyg är att rekommendera om du söker annat arbete eller skola. För att få ett tjänstgöringsintyg ska du kontakta din chef.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2018
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?