Samba – samverkansledning för barns och ungas bästa

Ibland har barn och ungdomar en problematik och/eller en livssituation som medför att både den unge och familjen behöver stöd och insatser från flera olika verksamheter inom kommunen och Region Örebro län.

När den unge och familjen har kontakt med flera verksamheter är det viktigt att skapa en gemensam förståelse så alla arbetar mot samma mål. Barnets/den unges behov sätts i fokus och stödet samordnas för att leda till förändring.

Sambasamordnarnas uppdrag är att utifrån en helhetssyn, med barns och ungas bästa i fokus, organisera och leda samverkansarbetet.

Vill du veta mer om Samba? Kontakta oss!

Ingela Pihlström, samordnare för Samba
019-21 12 61, ingela.pihlstrom@orebro.se

Marie Ekblad, samordnare för Samba
019-21 52 33, marie.ekblad@orebro.se

Majlill Persson, samordnare för Samba
019-21 42 15, majlill.persson@orebro.se

Åsa Eriksson, samordnare för Samba
019-21 14 00, 070-603 33 98, asa.a.eriksson@orebro.se 

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!