Välkommen till metodbok på webben för Elevhälsans medicinska insats, EMI

Elevhälsans medicinska enhet, EME utvecklar, förvaltar och administrerar. Metodbok för hälso- och sjukvård inom EMI i Örebro kommun. Metodbok syftar till att bidra till en mer likvärdig och jämlik hälso- och sjukvård inom EMI och utgör en viktig del i det övergripande ledningssystemet för hälso- och sjukvården i Örebro kommun.

För att kunna logga in krävs att du abonnerar på metodbok på webben för elevhälsans medicinska insats, EMI via ett abonnemangsavtal.

Åtkomst till metodboken kräver inloggning.

Inloggning

Så får du åtkomst till metodboken

Lösenord tillhandhålls av verksamhetschef för EMI, Örebro kommun till medarbetare i Örebro kommun och avtalskunder i länets kommuner samt friskolor inom Region Örebro län.

Abonnemang för andra kommuner som har avtal med Örebro kommun

Andra kommuner som redan har ingångna avtal har fortsatt tillgång till Metodbok fram till respektive avtal löper ut. Inga nya avtal tecknas från 1 oktober 2023.

Senast uppdaterad:
Publicerad: