Värdegrund och värdighetsgarantier för vård och omsorg

Örebro kommuns värdegrund och värdighetsgarantier inom område Vård och omsorg.

Socialtjänstlagen säger att alla som är anställda i äldreomsorgen ska arbeta för att äldre personer ska få leva ett värdigt liv, känna välbefinnande samt ha möjlighet till en meningsfull vardag.

"Du ska kunna leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid. Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv".

Värdegrund

Värdegrunden beskriver ett gemensamt förhållningssätt i mötet med äldre.

 • Genom goda relationer skapar vi förtroende för varandra.
 • Du möter personer som du känner igen och som vet hur du vill ha det.
 • Du har rätt att bli vänligt och jämlikt bemött, vi respekterar dig och lyssnar till dig.
 • Du har rätt till stöd i att behålla och utveckla intressen, sociala relationer och kontakter som är viktiga för dig.
 • Du har rätt till stöd att leva ett så självständigt liv som du önskar och får stöd till träning och andra aktiviteter.
 • Du har rätt till information som berör din vård och omsorg.
 • Du har rätt till individuellt anpassad mat och måltider utifrån dina behov och vanor
 • Du är delaktig i hur våra gemensamma inne- och utemiljöer utformas.
 • Vi hjälper dig i ditt hem på dina villkor.
 • Vi ger dig tid för samtal.
 • Vi utför vårt arbete med god yrkeskunskap och social kompetens.

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantierna tydliggör för dig vad du kan förvänta dig av Örebro kommun.

Genom våra värdighetsgarantier lovar vi dig att

 • du har rätt till en vård- och omsorgsplan: Tillsammans med oss planerar du din vård och omsorg samt dina inne- och uteaktiviteter så att detta utförs utifrån dina behov. Dina anhöriga får delta om du vill.
 • du garanteras att få en kontaktperson utsedd. Du har rätt att byta kontaktperson om du vill.
 • dina tider för mat och mellanmål anpassas efter dina behov.
 • vi hör av oss till dig, om den planerade tiden för besök ändras. Vi hör också av oss till dig om det kommer en annan person än den som tidigare planerats.
 • du garanteras hjälp att sköta din mun- och tandhälsa.
 • du garanteras hjälp att sköta och hantera dina hörsel- och synhjälpmedel.
 • du som har stöd från kommunens sjuksköterska garanteras få en genomgång av dina läkemedel en gång per år eller vid behov.
 • du har rätt att ta del av din vård- och omsorgsdoku­men­tation.
 • ditt trygghetslarm fungerar.
 • dina nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt.
 • all personal som kommer till dig bär namnskylt och i hemvården även synlig legitimation.
 • du som söker stöd för att klara ditt vardagliga liv blir kontaktad av ansvarig biståndshandläggare inom tre arbetsdagar efter din ansökan har inkommit.

Film: Vård och omsorgs värdegrund

Du kan välja att se filmen med undertext.

Örebro kommuns lokala värdegrund – vad innebär den för dig?

För att kunna vara med och skapa en meningsfull vardag för dig har vi i Örebro kommun tagit hjälp av forskare på Örebro universitet. De har frågat äldre, anhöriga, medarbetare och chefer i Vård och omsorg vad de tycker är viktigt. Resultatet har lett till ett politiskt beslut om en gemensam värdegrund och värdighetsgarantier som ska underlätta för dig att fortsätta leva ditt liv som du vill.

Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att alla medarbetare du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål. Det är dina behov som styr hur din vård och omsorg ska ges så att du kan leva det liv du vill och kan.

Vi vill höra din åsikt

Är du inte nöjd med den vård och omsorg du får, vill vi gärna höra dina klagomål eller synpunkter genom att

Senast uppdaterad:
Publicerad: