Kommunstyrelsen

Om Kommunfullmäktige fungerar som örebroarnas "riksdag", är Kommun­styrelsen Örebros "regering". Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som Kommunfullmäktige beslutar om.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas. Till styrelsens uppgifter hör också stadens ekonomiska förvaltning och långsiktiga utveckling.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter som representerar både majoriteten och oppositionen. Styrelsens sammanträden är inte offentliga.

Sammanträdestider

Kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

18 januari

8 februari

22 mars

5 april

17 maj

7 juni

30 augusti

20 september

18 oktober

15 november

6 december

Alla möten är kl. 14.15

18 januari

8 februari

22 mars

5 april

17 maj

7 juni

30 augusti

20 september

18 oktober

15 november

6 december

Alla möten är kl. 9

Ärendelista

Kommunstyrelsen

Ärendelista för 15 november 2022.

Protokoll

I publicerade protokoll är personuppgifter maskerade.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete

Vill du ha ett protokoll från tidigare sammanträde?
Mejla till kommunstyrelsen@orebro.se.

Kontakt

Kontakta oss via e-post: kommunstyrelsen@orebro.se.

Förvaltning

Kommunstyrelsen har en förvaltning, Kommunstyrelseförvaltningen, med anställda tjänstemän. Kontoret ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens verksamhet, samt för att de politiska besluten genomförs.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta $sitenamn

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

Teckenspråk: servicecenter@t-meeting.se

Kontaktperson