Miljökrav, etiska och sociala hänsyn vid upphandling

Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar har vi möjlighet att minska kommunens egen miljöpåverkan samtidigt som marknaden får en tydlig signal att miljöanpassning är ett kundkrav. Vi arbetar också för att öka sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar.

Varför miljöanpassa upphandlingen?

Den offentliga sektorn är en stor påverkansfaktor vid inköp. Offentlig upphandling görs för cirka 600 miljarder kronor per år i Sverige. Att ställa miljökrav vid upphandling ger direkta signaler till marknaden att styra mot en hållbar handel.

Genom detta medverkar kommunen till att säkerställa framtida generationers möjlighet till en god livsmiljö och välfärd inom ramen för hållbar utveckling, vilket även är ett av EU:s grundläggande och prioriterade mål.

Sociala hänsyn

Genom ökad sociala hänsyn vid offentlig upphandling medverkar kommunen till att bidra till en hållbar utveckling, en utveckling med hänsyn till hållbar ekonomisk tillväxt i vilken sociala framsteg och hänsyn till miljön ingår.

Det överensstämmer med EU:s mål att bl.a. höja sysselsättningsnivån, förbättra arbets- och levnadsvillkor och befrämja en ökad livskvalitet.

Möjligheterna att ställa villkor om sociala hänsyn, som omfattar sysselsättning för arbetslösa och praktikanter, gäller enbart tjänste- och entreprenadupphandlingar. Sociala hänsyn ska ställas där så är möjligt och relevant.

Fairtrade City

Örebro kommun är även en diplomerad Fairtrade City, som innebär att kommunen arbetar med etisk upphandling.

Senast uppdaterad:
Publicerad: