Våld i nära relation

Centrum mot våld i nära relation finns för dig som är över 18 år, bor i Örebro och som är eller har varit utsatt för våld eller hot om våld av närstående. Vi vänder oss även till dig som använder våld i en nära relation eller är rädd för att du kommer göra det.

Om knappen "Lämna sidan snabbt"

Om du känner dig hotad och vill lämna den här sidan snabbt – klicka på knappen "Lämna sidan snabbt" så hamnar du istället på startsidan på orebro.se.

Knappen tar dig till en ny sida

Knappen tar dig till startsidan på orebro.se, som öppnas i en ny flik. Webbplatsadressen på fliken som du har öppen nu ändras till google.se.

Rensa historiken om du vill hemlighålla att du besökt sidan

Mobiler, surfplattor och datorer kommer ihåg vilka sidor du varit på och du behöver rensa historiken om du inte vill att någon ska kunna se att du varit inne på en viss sida.

Rensa historik i Chrome:

  1. Klicka på de tre punkterna uppe till höger (menyn).
  2. Välj "Fler verktyg" och därefter "Ta bort webbinformation".
  3. Välj tidsintervall och klicka på "Rensa data".

Rensa historik i Safari (iPhone och iPad):

  1. Gå till appen "Inställningar".
  2. Klicka på "Safari" och därefter på "Rensa historik och webbplatsdata".

När du gjort en rensning kommer det inte att synas vilka sidor du har besökt, men det finns en möjlighet att någon som använder datorn/surfplattan/telefonen ofta kan se att en rensning har gjorts.

Öppna sidan i anonymt läge om du vill slippa rensa historiken

Om du väljer att öppna den här sidan i anonymt läge så sparar inte webbläsaren sidor som du besökt. Detta kallas exempelvis "Nytt inkognitofönster" eller "Nytt privat fönster", beroende på vilken webbläsare du använder.

Knappen rensar historik i vissa fall

När du klickat på knappen "Lämna sidan snabbt" kommer den här sidan i vissa fall rensas från historiken automatiskt. Det gäller särskilt om du använder en annan webbläsare än Firefox och om du klickar på knappen "Lämna sidan snabbt" utan att först ha klickat på andra länkar på sidan. Om sidan har rensats kan du inte se den i historiken, och du kan inte heller använda bakåt-knappen för att gå tillbaka till sidan.

Till dig som är utsatt för våld

Centrum mot våld i nära relation kan med stödsamtal och rådgivning hjälpa dig att förändra din situation. Vi erbjuder dig individuella samtal för att bearbeta upplevelser och öka kunskapen om våldet och dess konsekvenser. Du kan även få stöd i kontakt med andra myndigheter eller verksamheter.

Barn som upplever våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. Om det framkommer att barn far illa har vi anmälnings­skyldighet enligt socialtjänstlagen.

Centrum mot våld i nära relation erbjuder stöd till dig, oavsett kön, som är utsatt för våld i en nära relation.

Kontakt

Kontakta socialtjänstens mottagningsgrupp för att göra en ansökan om stöd eller akut skydd.

  • Socialtjänstens mottagningsgrupp nås på 019-21 30 00, vardagar mellan kl. 8.30–14. Lunchstängt mellan kl. 12–13.
  • Du kan också kontakta Centrum mot våld i nära relation för rådgivning 019-21 36 12, vardagar mellan kl. 8.30–16.30. Om vi inte är på plats lämnar du ett meddelande så ringer vi upp dig när vi är tillbaka.
  • Kvällar och helger ringer du socialjouren 019-21 41 05. Se socialjourens öppettider.
  • Vid akut situation, ring polis 112.

Till dig som använder våld

Du som är över 18 år, bor i Örebro och som använder våld i nära relation, eller är rädd för att du kommer att göra det, kan vända dig till rådgivaren på Centrum mot våld i nära relation för samtal kring våldet. Rådgivningen är öppen för både män och kvinnor och kostar ingenting.

Kontakt

Rådgivning och bokning av tid sker hos kurator på Centrum mot våld i nära relation. Se kontaktuppgifter.

Du kan också få hjälp via den nationella telefonlinjen Välj att sluta på 020-55 56 66, som har öppet måndag, tisdag och fredag 8.30-16. Information om telefonlinjen.

Våld i nära relation är inte bara fysiskt våld

Våld i nära relation förknippas oftast med fysiskt våld. Men det finns flera former av våld som det är viktigt att vara uppmärksam på. Våldet i nära relationer är ofta upprepat, och eskalerar över tid. Riskerna ökar också när den utsatta försöker lämna relationen.

Våld i nära relationer och drabbar främst kvinnor och flickor och utövas oftast av män. Det finns många olika former av våld, så som fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt våld.

Våld och förtryck drabbar inte endast flickor och kvinnor utan även pojkar och män, och både män och kvinnor kan vara förövare. Särskilt sårbara grupper riskerar i hög utsträckning att utsättas för olika former av våld, så som HBTQI-personer, personer med funktionsnedsättning eller barn.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående. Det kan vara såväl heterosexuella som HBTQ-relationer, syskon- och andra familje- och släktkonstellationer.

Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren. Det försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker ofta inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck är kollektivt utövat eller sanktionerat och kontrollen av främst, men inte endast, flickors och kvinnors sexualitet är central.

Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, oskuldsnorm, giftermål och skilsmässa. I sin yttersta form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld.

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Det är den yttersta konsekvensen av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män.

Psykiskt våld

Våld i nära relationer innehåller alltid psykiskt våld. Det kan handla om verbala kränkningar, manipulationer, lögner, hot och isolering av den utsatta. Det psykiska våldet kan få den våldsutsatta att börja tvivla på sig själv och på sin uppfattning om omvärlden.

De som utsatts för både psykiskt och fysiskt våld säger ofta att det är det psykiska våldet som är värst.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan handla om att hålla fast, knuffa, dra i håret, sparka, ge örfilar, slå med knytnävarna eller ta stryptag. Våldet kan även innefatta användande av tillhyggen. Det är vanligt med slag där det inte syns, vilket innebär att den utsatta kan ha fysiska skador som utomstående inte ser.

Sexuellt våld

Många gånger förekommer sexuellt våld. Det kan handla om kränkande anspelningar, ovälkomna fysiska närmanden, våldtäkt, övergrepp med tillhyggen, att tvingas titta på porr, och att utföra sexuella handlingar i någons åsyn. Det kan också handla om foton eller inspelningar som förövaren använder som utpressning.

Sexuellt våld är mycket kränkande och ofta väldigt svårt för den utsatta att berätta om.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är också vanligt. Förövaren kan till exempel övertala den utsatta att ta gemensamma lån eller i eget namn, tvinga eller lura den utsatta att skriva på äktenskapsförord till förövarens fördel, eller att förfalska den utsattas namnteckning.

Många gånger tar förövaren full kontroll över ekonomin och den utsatta kan få be om att pengar till sig och eventuella barn.

Materiellt våld

Materiellt våld kan bestå av materiell skadegörelse, exempelvis om våldsutövaren slår sönder möbler och andra saker i hemmet eller förstör eller tvingar den utsatta att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse. Sakerna som förövaren har sönder är ofta sådant som den utsatta värdesätter och behöver.

Försummelse

Försummelse är också en form av våld där förövaren använder sig av att den utsatta är i stark beroendeställning. Våldet är vanligast mot äldre eller personer med funktionsnedsättning. Det kan vara att lämna den utsatta utan hjälp eller tillsyn, inte ge tillräckligt med mat eller avsiktligt ge fel medicin.

Digitalt våld

Utvecklingen av digitala medier har under senare år medfört nya sätt för förövare att på ett mer omfattande sätt kontrollera, hota och förfölja den utsatta.

Utvecklingen har också skapat nya kanaler för att köpa och sälja sexuella tjänster. Det har konsekvenser både vad gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer och för kvinnors och flickors utsatthet för våld av både bekanta och okända män på offentliga arenor samt för särskilt utsatta grupper.

Senast uppdaterad:

Publicerad: