GVI Örebro – för minskat grovt och dödligt våld

GVI Örebro är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Målet är att öka tryggheten för allmänheten, speciellt i våldsutsatta områden, samt ge stöd till den som vill lämna ett kriminellt liv.

Samarbete mellan flera samhällsaktörer

GVI Örebro är ett samarbete mellan kommunen, polisen, kriminalvården, Länsstyrelsen och civila aktörer. Samhällsaktörerna har ett gemensamt mål och budskap om att våldet måste upphöra. Genom samarbetet ökar aktörerna kunskapen om varandras roll och uppdrag vilket leder till bättre koordination och nyttjande av resurser.

Vad är GVI?

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga grovt och dödligt våld bland kriminella grupper. Strategin kommer ursprungligen från USA där den använts i flera år och visat goda resultat.

I Sverige testades strategin för första gången i Malmö under namnet ”Sluta skjut”. Även här såg man positiva effekter. Nationellt är det Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som samordnar och driver arbetet med GVI.

Strategins tre centrala delar

Budskap

Ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet måste upphöra. Budskapet ska vara tydligt mot grupperna och för allmänheten.

Sanktioner

Den kriminella gruppen kommer erfara snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter. Eftersom det är grupper som driver våldet kommer detta att ge större effekt än insatser som har ett individfokus.

Ett erbjudande om hjälp

Gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp och stöd att göra det.

Mål

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Kontakt

Vid akuta händelser: Ring 112.

Vill du veta mer om GVI Örebro?

Kontakta Johanna Sollerman, strategisk samordnare för brottsförebyggande arbete på Örebro kommun: 019‑21 40 27, johanna.sollerman@orebro.se.

Hoppa av från kriminalitet?

Kontakta polisen: 010-567 47 47. Både för dig som funderar på att hoppa av, för dig som anhörig eller för dig som möter målgruppen och har frågor. Du kan läsa mer på sidan Hoppa av kriminalitet.

Tipsa Polisen

Tips kan lämnas dygnet runt på: 114 14.
Om du ringer från utlandet: +46 77 114 14 00.

Senast uppdaterad:
Publicerad: