Fältgruppen

Fältgruppen arbetar med ungdomar i åldrarna 13–18 år i hela Örebro kommun. Vi finns där ungdomar finns, såväl dagtid som kvällar och helger.

Vi finns för att identifiera ungdomar som riskerar att fara illa och vara stöd för dem som vill och behöver. Fältgruppen består av flera fältassistenter/kuratorer som alla är riktade mot olika områden i Örebro kommun. Två fältassistenter arbetar speciellt med döva och hörselskadade ungdomar.

Fältgruppen är en del av socialtjänsten och har ett nära samarbete med skolor, fritidsgårdar, polis och andra ungdomsaktörer. Vi har sekretess och för inga journaler. Vid allvarlig oro har vi däremot likt alla professionella som arbetar med barn och unga en anmälningsskyldighet.

Till dig som är ungdom

Vårt mål är att finnas tillgängliga för er på era arenor. Det betyder att vi besöker skolor, fritidsgårdar eller andra platser där ni kan befinna er. Vi erbjuder råd och stöd till dig som vill och behöver. Vi kan träffas i stödsamtal antingen på vårt kontor eller en annan plats som passar för dig! Till oss kan du komma och prata om allt som kan kännas jobbigt, som relationer, familjen eller skolan.

Till dig som är förälder

Du som förälder är viktig! Vi i Fältgruppen kontaktar föräldrar om vi blir oroade för en ungdom. Detta gör vi för att tidigt uppmärksamma och engagera föräldrar. Vi ger även stöd till dig som förälder i frågor gällande din ungdom. Du kan vända dig till oss vid oro för din ungdom, exempelvis

  • om din ungdom är ute och rör sig i fel kretsar
  • om din ungdom visar tecken på dåligt mående
  • om du har frågor kring droger och kriminalitet.

Se en film om Fältgruppen

I filmen nedan får du veta mer om oss i Fältgruppen och vad vi kan göra för dig som är förälder till en ungdom. Du kan välja att se filmen med undertext.

Välkommen att kontakta oss i Fältgruppen!

Telefon

019-21 45 80

E-post

faltgruppen@orebro.se

Besöksadress

Nygatan 16A, Örebro.

Döva/hörselskadade

Helena, 076-551 62 39

Fältgruppens öppettider

Måndag, tisdag, onsdag kl. 9–21.30
Torsdag kl. 9–17
Fredag kl. 9–01
Lördag kl. 16.30–24

Följ oss på Facebook och Instagram

Senast uppdaterad:

Publicerad: