Socialtjänstens mottagningsgrupp och socialjour

Om du har frågor, vill ha hjälp eller är orolig för någon annan kan du kontakta socialtjänsten för att få råd, ansöka om hjälp eller göra en orosanmälan. Som privatperson kan du göra en orosanmälan anonymt. Om du inte har en pågående kontakt med socialtjänsten är det mottagnings­gruppen du ska vända dig till.

Barn och ungdomar under 18 år

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller en ungdom under 18 år far illa vänder du dig till socialtjänstens mottagningsgrupp.

Så här anmäler du som privatperson

Privatpersoner kan göra en anmälan via e-tjänsten nedan, ringa eller skriva brev. Om du vill lämna en anonym anmälan, tänk på att inte nämna eller skriva ditt namn.

Mer information om hur du kan anmäla oro för barn och unga.

Myndigheter, yrkesverksamma och verksamheter

Olika myndigheter och yrkesverksamma i dessa myndigheter är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Myndigheter vars verksamheter berör barn och ungdom och de som är anställda där är skyldiga att anmäla. Exempel på sådana verksamheter är barna- och mödravårdscentraler, förskola, skola och polis.

Vuxna från 18 år

Om du vill anmäla social oro för en vuxen person kan du göra det via telefon eller brev till mottagningsgruppen. Om du vill lämna en anonym anmälan, tänk på att inte nämna eller skriva ditt namn.

Kontakt

Mottagningsgruppen

Telefon: 019-21 30 00, måndag–fredag kl. 8.30–14, lunchstängt kl. 12–13.

Postadress:

Socialkontoret
Box 341 10
701 35 Örebro

Socialjouren vid akutsituationer kvällar och helger

På kvällar och helger kan du vid akuta situationer kontakta socialtjänsten via telefon.

På kvällar och helger kan du vid akuta situationer komma i kontakt med socialtjänsten via socialjouren på telefonnummer 019-21 41 05.

Telefontider

  • Måndag–torsdag kl. 16–23.
  • Fredag kl. 16–01.
  • Lördag kl. 15–01.
  • Söndag kl. 15–23.

Övriga tider

När socialjouren har stängt kan du vid akuta situationer nå personal i beredskap via SOS Alarm, 112.

Senast uppdaterad:

Publicerad: