Pågående och planerade trafikarbeten

Här ser du pågående arbeten som kan påverka framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar. Här finns även information om mer långsiktiga trafik­projekt som är på gång samt nya trafikregleringar.

Innehåll på sidan

Information om större arbeten som påverkar trafiken i hög grad, samt tillfälliga vattenläckor och planerade vattenavstängningar hittar du på sidan Driftstörningar.

Du får en översikt över planerade gatuarbeten under 2024 i nyheten Planerade gatuarbeten som påverkar framkomligheten i centrala Örebro – här är en översikt

Pågående arbeten som kan påverka trafiken

Här listar vi olika typer av arbeten som tillfälligt kan påverka framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar.

Sortera listan genom att klicka på Område eller Beskrivning. Filtrera listan genom att till exempel ange ett visst område eller gata i sökrutan.

Område:Boglundsängen
Område:Glanshammar-Sticksjö
Område:Hjärsta
Område:Hjärsta
Område:Hovsta–Ervalla
Område:Karlslund
Område:Karlslund
Område:Ladugårdsängen
Område:Lundby
Område:Mellringe
Område:Norrby
Område:Nya Hjärsta
Område:Oxhagen
Område:Ringstorp
Område:Söder
Område:Sörbyängen
Område:Trängen
Område:Vasastrand
Område:Vivalla-Lundby
Område:Väster

Planerade trafikprojekt

Planerade trafikprojekt är mer långsiktiga planer som rör trafiken.

Trafikregleringar

Trafikregleringar är tillfälliga, lokala bestämmelser för till exempel parkeringsförbud eller tidsbegränsade parkeringar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: