Pågående och planerade trafikarbeten

Här ser du pågående arbeten som kan påverka framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar. Här finns även information om mer långsiktiga trafik­projekt som är på gång samt nya trafikregleringar.

Innehåll på sidan

Information om större arbeten som påverkar trafiken i hög grad, samt tillfälliga vattenläckor och planerade vattenavstängningar hittar du på sidan Driftstörningar.

Du får en översikt över planerade trafikarbeten under 2023 i nyheten Planerade trafikarbeten som påverkar framkomligheten i Örebro – här är en översikt.

Pågående arbeten som kan påverka trafiken

Här listar vi olika typer av arbeten som tillfälligt kan påverka framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar.

Område:Garphyttan
Område:Glanshammar-Sticksjö
Område:Hovsta–Ervalla
Område:Karlslund
Område:Karlslund
Område:Norra Bro/Almbro
Område:Nya Hjärsta
Område:Pilängen
Område:Södra Ladugårdsängen
Område:Sörbyängen
Område:Väster

Planerade trafikprojekt

Planerade trafikprojekt är mer långsiktiga planer som rör trafiken.

Trafikregleringar

Trafikregleringar är tillfälliga, lokala bestämmelser för till exempel parkeringsförbud eller tidsbegränsade parkeringar.

Just nu finns inga aktuella trafikregleringar!

Senast uppdaterad:

Publicerad: