Snabbare tågresor Oslo-Stockholm

För att Örebroregionen ska kunna fortsätta att vara attraktiv behöver vi ha goda kommunikationer. Örebro kommun verkar för en järnvägsförbindelse där resan mellan Oslo och Stockholm tar högst tre timmar.

Tre timmar med tåget från Oslo till Stockholm, via Örebro

Fågelvägen är det bara drygt 40 mil mellan huvudstäderna Oslo och Stockholm, men tågresan tar mer än fem timmar. Därför väljer 1,4 miljoner resenärer flyget varje år och bara 200 000 väljer tåget. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (2017) visar att det med förbättringar av befintlig järnväg och ett par nya länkar är fullt möjligt att klara tågresan på under tre timmar.

Stråket Oslo-Stockholm via Örebro, är ett av Sveriges befolkningsrikaste med 3,4 miljoner invånare. Med en snabb järnvägsförbindelse blir det inte bara lätt att resa hållbart mellan huvudstäderna och det uppstår också stora regionala nyttor längs sträckan.

För Örebro och vår region skulle det bland annat betyda att det blir betydligt snabbare att arbetspendla till Stockholm och att det blir möjligt att resa till Oslo över dagen. Restiden till Karlstad och Västerås krymper till drygt en halvtimme.

Nobelbanan – ny järnväg mellan Örebro och Kristinehamn

För att en restid under tre timmar ska bli verklighet krävs upprustning av befintlig järnväg, ett arbete som Trafikverket nu bedriver på bred front i form av utredningar och konkreta åtgärder. Men det krävs även två helt nya länkar, dels mellan Arvika i Värmland och Oslo i Norge, dels den så kallade Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn.

Nobelbanans sträckning är ännu inte bestämd i detalj. Trafikverket har i uppdrag att börja utreda frågan tidigast 2022.

Karta över järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Många utredningar och åtgärder pågår för att åstadkomma en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Frågor och svar

Den nya järnvägen gynnar Örebro, men är den bra för regionen?

Ja, investeringar i infrastruktur är ett viktigt verktyg för att möjliggöra tillväxt och skapa hållbar utveckling för både små och stora kommuner i stråket mellan Oslo och Stockholm. Genom att knyta samman ändpunkterna med de större städerna och deras omland skapas kraften att möta stora samhällsutmaningar såsom kompetensförsörjning, bättre förutsättningar för näringslivet och vikande befolkningstal. Det är dessutom helt avgörande för klimatet att vi reser mer hållbart.

Vad ger det Örebroarna?

  • Lättare att arbetspendla till Stockholm.
  • Lättare att resa till Oslo över dagen.
  • Halverad restid till Karlstad och Västerås.
  • Tillgång till en större arbetsmarknad och bättre löneutveckling.

Vad ger det företagarna?

  • Med kortare restider kommer företagen närmare sina kunder.
  • Lättare att få tag på rätt personal i samband med rekryteringar.
  • Fler kan besöka Örebros idrotts- och kulturevenemang, vilket stärker besöksnäringen.
  • Bättre tågförbindelser ger ett ännu bättre läge.

Det går ju redan att flyga mellan Oslo och Stockholm, varför åka tåg?

Varje år görs 1,4 miljoner flygresor mellan Oslo och Stockholm. För en hållbar grön framtid måste järnvägen utvecklas för att bli ett bra alternativ till flyget. Om tågresan går fortare än tre timmar skulle över en miljon flygresenärer flyttas till tåget varje år. Mer gods skulle flyttas från väg till järnväg och tåget skulle bli ett attraktivare alternativ för regionala resor i stråket.

Hur mycket kostar det?

Det är kostsamt att bygga en ny järnväg, men de utredningar som gjorts av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB pekar på att denna förbindelse är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Projektet är samhällsekonomiskt och till stora delar även kommersiellt lönsamt.

Hur drivs arbetet för att få till stånd järnvägen?

Flera kommuner och regioner utmed sträckan Oslo-Stockholm har gått samman och bildat bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB, som driver och samordnar arbetet.

Senast uppdaterad:
Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Tack för ditt svar!

Du måste skriva in dina synpunkter för att kunna skicka meddelandet

Tack för ditt svar!