Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare

Barn och ungdomar kan ibland stå utan vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan vara försvunna, befinna sig i ett annat land, vara avlidna eller på annat sätt inte finnas där. I dessa fall behöver barn ha en särskilt förordnad vårdnads­havare som kan fatta beslut i frågor som rör barnet under en överskådlig tid.

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare träder in i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess barnet är 18 år. Det innebär att hjälpa till i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter och att fatta beslut för barnets bästa. Barnet eller ungdomen kan bo i familjehem, jourhem eller HVB-hem.

I uppdraget ingår att ha regelbunden kontakt med boendepersonal eller familjehemmet/jourhemmet där barnet bor för att se till att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet. Vårdnadshavaren ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du för barnets ekonomi. I uppdraget ingår till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag samt underteckna papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, till exempel vid ansökan om id-kort.

För kortare eller längre tid

Behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör när barnet blir myndigt. Längden på uppdraget beror därför på hur gammalt barnet är när den särskilt förordnade vårdnadshavaren tillsätts.

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska aktivt kunna se till barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer. Du bör vara minst 30 år, ha goda kunskaper i svenska och veta hur det svenska samhället fungerar.

Du bör också ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar och om hur man bemöter barn i stressade situationer. Du behöver ha förståelse för din och andra aktörers olika roller samt kunna ha goda relationer till berörda myndigheter.

Det är viktigt att du är ansvarsfull, har livserfarenhet och att du fungerar bra tillsammans med barnet eller ungdomen.

Som uppdragstagare får du ett fast månadsarvode som är skattepliktigt.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare kan du höra av dig till någon av oss på familjehemsenheten på e-post familjehem@orebro.se eller på telefon via Servicecenter, 019‑21 10 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: