Invandrare och flykting

Örebro kommuns service och hjälp till invandrare, flyktingar och nyanlända.

Flyktingmottagande från Ukraina

På krisinformation.se och på migrationsverket.se finns information för personer som kommer till Sverige från Ukraina.

Information från Krisinformation.se och Informationsverige.se

Du som har flytt från kriget i Ukraina, informationsverige.se

If you have fled the war in Ukraine, informationsverige.se (English)

Війна в Україні, krisinformation.se (Ukrainan)

Прибытие в Швецию из Украины, krisinformation.se (Russian)

Information från Migrationsverket

För dig som kommer från Ukraina – information och webbansökan, migrationsverket.se

For you who come from Ukraine – information and online application, migrationsverket.se (English)

Information från Örebro kommun

Information med anledning av situationen i Ukraina, på orebro.se

Stöd till dig som är ny i Sverige

Välkommen till Servicecenter!

Till oss kan du vända dig för att få hjälp i frågor kring barnomsorg, konsumentrådgivning, hemvård och allt annat som rör kommunen.

Telefon 019-21 10 00
Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10, Örebro

Stöd för att hitta jobb

Arbetsförmedlingen erbjuder stöd till dig som är ny i Sverige, för att du ska kunna få ett jobb och komma in i det svenska samhället.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

Ekonomiskt stöd

Om du har behov av ekonomisk hjälp kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer om försörjningsstöd.

Nyanlända i förskolan

Ansök om förskola

Nyanlända i skolan

Anmäl nyanlända barn och ungdomar till skolan

Svenska för invandrare

Modersmålsundervisning

För dig som är nyanländ förälder

Nyanländ förälder

Bli mentor till utlandsfödda örebroare

Örebro kommun bedriver i samarbete med Örebro rödakorskrets ett mentorskapsuppdrag för personer från andra länder.

Att vara mentor för en utlandsfödd örebroare innebär att vara en trygg person att kunna vända sig till och umgås med. Det handlar om att ha en person/familj att skapa en vardaglig relation till samt kunna prata svenska med.

Mentoruppdraget är ett frivilliguppdrag av social karaktär – myndighetsrelaterade frågor hänvisas till kommunens flyktingguide. Mentorskapet är en viktig, kanske till och med avgörande, del i integrationen, för förståelsen för det svenska samhället och kanske även för en eventuell framtida vänskap i det nya landet.

Så blir du mentor

Du anmäler ditt intresse för att bli mentor genom att kontakta kommunens flyktingguide Marie Magnusson på e-post marie.magnusson@orebro.se eller på telefon via Servicecenter 019‑21 10 00.

För att bli mentor genomgår du en urvalsintervju och lämnar ett utdrag ur belastningsregistret som du beställer kostnadsfritt på Polismyndighetens webbplats.

Du ska även genomgå tre entimmes webbutbildningar för Röda Korset. Du gör utbildningarna hemifrån och får tillgång till dem när du anmält intresse för att bli mentor.

Varmt välkommen som mentor – du behövs!

Mer information om invandrare och flyktingar

Boenden för ensamkommande barn och flyktingar

Så här jobbar kommunen med mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Så här jobbar kommunen med interreligiösa och interkulturella frågor

Olika språk

Om du vill ta del av den här informationen på andra språk än svenska kan du använda externa tjänster för att översätta innehållet. Många webbläsare har egna översättnings­funktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk. Örebro kommun tar inte ansvar för översättningens riktighet.

Om du vill komma i kontakt med tolk- och översättarservice så tillhör de Region Örebro län.

Senast uppdaterad:

Publicerad: