Internationellt och EU

Örebro kommun arbetar med internationella frågor och EU-frågor på flera olika sätt – genom nätverk, vänorter och olika projekt.

Som grund för kommunens arbete när det gäller internationella frågor finns Internationell policy för Örebro kommun (pdf, 95.2 kB), som antogs av Kommunfullmäktige 2013.

Örebro kommun arbetar också med EU-finansierade utvecklingsprojekt för att utveckla den kommunala verksamheten och ge bättre service till medborgarna. Projekt finns bl.a. inom transportområdet (cykel/kollektivtrafik m.m.) energi, klimat, landsbygdsutveckling, utbildning och arbetsmarknad.

EU (Europeiska unionen)

Senast uppdaterad: 17 juli 2020
Publicerad: 8 februari 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?